Mammografiprogrammet: 120 000 kvinner har tatt stilling til lagring av personopplysninger ved negative funn

I begynnelsen av september sendte Kreftregisteret brev til 213 000 kvinner i Mammografiprogrammet, der de ble bedt om å gi samtykke eller reservere seg mot lagring av personopplysninger ved normale funn. Om lag 120 000 kvinner har svart Kreftregisteret før fristen 30.9. Kreftregisteret oppfordrer kvinner til å fortsette å sende inn svar også etter fristen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 29.09.11

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

- Kvinner kan fortsatt sende inn svar til Kreftregisteret  


Tekst: Tor Johnsen

I begynnelsen av september sendte Kreftregisteret brev til 213 000 kvinner i Mammografiprogrammet, der de ble bedt om å gi samtykke eller reservere seg mot lagring av personopplysninger ved normale funn. Om lag 120 000 kvinner har svart Kreftregisteret før fristen 30.9. Det er viktig at så mange som mulig tar stilling til om de vil at personopplysninger ved normale funn skal lagres i Mammografiprogrammet. Kreftregisteret oppfordrer derfor kvinner til å fortsette å sende inn svar også etter fristen. 

Det er hovedsakelig eldre kvinner som ikke lenger deltar i Mammografiprogrammet som har fått brev fra Kreftregisteret. 

- Det er gledelig at såpass mange allerede har svart, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Men vi er bekymret for at mange, særlig blant de eldste kvinnene, tror at dette ikke er aktuelt for dem lenger fordi de ikke lenger tar mammografi. Vi vil derfor understreke at dette ikke må forveksles med invitasjon til mammografi, og at informasjon fra tidligere deltakere er like viktige å beholde som data fra de som nå deltar aktivt i programmet, sier Ursin. 

De som ikke svarer vil få en påminnelse


De som ikke svarer vil motta en påminnelse fra Kreftregisteret som sendes ut primo november. Kvinner kan imidlertid fortsette å sende oss skjema eller registrere samtykke eller reservasjon via Kreftregisterets elektroniske svartjeneste i oktober.