Mammografievalueringen i gang

En forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet er nå i gang i regi av Forskningsrådet. - Dette er viktig og spennende, og vi ser frem til at resultatene blir publisert, sier leder Berit Damtjernhaug i Mammografiprogrammet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 09.10.08

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

En forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet er nå i gang i regi av Forskningsrådet. Dette skjer på oppdrag fra eier av programmet, Helse- og omsorgsdepartementet, som i 2007 bevilget 12 millioner kroner til en bred evaluering av effektene av programmet.

Berit Damtjernhaug, leder av Mammografiprogrammet. Foto: Børge Sildnes/Kreftregisteret- Dette er viktig og spennende, og vi ser frem til at resultatene blir publisert, sier leder Berit Damtjernhaug i Mammografiprogrammet.

Hun er særlig spent på hvordan programmet kan innvirke på dødeligheten av brystkreft. - I epidemiologiske miljøer hevdes det at det er for tidlig å se resultater her ennå, så det blir interessant å se hva gruppene kommer fram til, og i hvilken grad det vil ha betydning for den videre drift av programmet, sier Damtjernhaug.

Anbudsrunde

Et mål- og rammedokument for evalueringen beskriver nærmere de ulike sidene som ønskes belyst. Etter en internasjonalt tilrettelagt anbudsrunde har nå syv forskergrupper fra inn- og utland fått tilsagn om tildeling av midler for sine evalueringsprosjekter. Gruppene skal evaluere forekomst og dødelighet av brystkreft relatert til Mammografiprogrammet, overdiagnostikk, helseøkonomiske perspektiver og kvinners egne perspektiver på å delta i programmet.

For å unngå habilitetsspørsmål skal ikke Kreftregisteret delta i noen av prosjektgruppene.

I disse dager pågår et intenst arbeid for å avklare hva som trengs av data for å gjennomføre evalueringsprosjektene og hvordan disse kan fremskaffes.

Kontinuerlig forskning og evaluering 

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om å ta mammografi annethvert år. Programmet startet som et prøveprosjekt i fire fylker i 1995/96. Etter et stortingsvedtak i 1998 om å gjøre tilbudet landsdekkende, ble programmet gradvis utvidet, og i 2004 startet det siste fylket med mammografiscreening.

Hovedmålsettingen er å redusere dødeligheten av brystkreft med 30 prosent blant kvinnene som inviteres. Fordi brystkreft er en sykdom som utvikles sakte, tar det flere år før en slik målsetting kan evalueres. I mellomtiden overvåkes derfor kvaliteten av programmet gjennom kontinuerlig forskning på og evaluering av bestemte tidligindikatorer.