Mammografi: Kvinner tar ikke psykisk skade av falske positive funn

En ny norsk studie utført forskere ved Oslo Universitetssykehus finner at kvinner som møter i Mammografiprogrammet ikke tar psykisk skade av å ha opplevd et falsk positivt funn; de vil selv møte på nytt i programmet og vil også anbefale andre kvinner å møte. Dette er gledelig funn for oss som jobber i programmet, sier leder Berit Damtjernhaug.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 03.10.12

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

En ny norsk studie utført forskere ved Oslo Universitetssykehus finner at kvinner som møter i Mammografiprogrammet ikke tar psykisk skade av å ha opplevd et falsk positivt funn; de vil selv møte på nytt i programmet og vil også anbefale andre kvinner å møte. Studien er publisert i siste nummer av European Journal of Cancer.

- Dette er gledelig funn for oss som jobber i programmet, om enn ikke så overraskende, sier leder av Mammografiprogrammet, overlege Berit Damtjernhaug i Kreftregisteret, og tilføyer;  vi jobber kontinuerlig med kvaliteten i programmet, deriblant å holde andelen etterundersøkelser på et akseptabelt nivå.

Damtjernhaug påpeker at det er svært viktig at de kvinnene som får en etterinnkalling opplever at  informasjonen underveis er god, og ikke minst at ventetiden er kort mellom screeningundersøkelse og etterundersøkelse.

- Det er tidligere gjort studier som viser noe av det samme som denne nye studien, og kanskje er noe av forklaringen at kvinnene føler seg godt ivaretatt i programmet gjennom oppfølgingen de får ved brystdiagnostisk senter. Det er i alle fall betryggende at denne studien viser at det naturlige økte psykiske stresset rundt en etterinnkalling forsvinner etter kort tid, sier lederen av Mammografiprogrammet.

tor.johnsen@kreftregisteret.no