Lungekreft sjudoblet hos 40-årige kvinner

Blant nordmenn i tidlig voksenalder er det nå like mange nye tilfeller av lungekreft hos kvinner som hos menn.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Publisert 04.05.05

Tekst: Børge Sildnes
Forekomsten av denne sykdommen blant kvinner i begynnelsen av førtiårene er i dag sju ganger høyere enn den var på 1950- og 1960-tallet.

En studie utført ved Kreftregisteret viser at risikoen for å få lungekreft i alderen 40 til 44 år faller sammen med endringene i røykevaner i tenårene.


Tom K. Grimsrud, Kreftregisteret- Den voldsomme økningen vi har sett hos unge voksne kvinner er foruroligende. Hvis kvinnene fortsetter å røyke, vet vi at det blir en nærmest eksplosjonsartet forekomst av lungekreft i høyere alder, sier forsker og lege Tom Kristian Grimsrud ved Kreftregisteret. Han er medforfatter i undersøkelsen som er publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 9/2005. Førsteforfatter er stipendiat Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret.

Om lag 1.100 tilfeller av lungekreft i aldersgruppen 20 til 44 år ble meldt til Kreftregisteret fra 1954 til 1998. Studien så på sammenhengen mellom økningen av lungekreft og røykevanene hos nordmenn.

Varigheten av røykevanene er avgjørende

Resultatene av undersøkelsen tyder på at alder for røykestart og varigheten av røykevanene er avgjørende for risikoen for å få lungekreft før fylte 45 år.

- Det oppmuntrende i dette bildet er at det nytter å slutte å røyke. Det tar kanskje ti til tjue år med daglig røyking før det kan måles en økt risiko for lungekreft. Hos dem som fortsetter å røyke etter dette, øker risikoen kraftig. Gevinsten ved røykeslutt kommer derfor ganske raskt og er stor, sier Grimsrud.

De fleste studier av røyking og lungekreft er foretatt blant eldre voksne, og sammenhengen har til nå ikke vært like godt belyst hos de yngre aldersgruppene.

- Lungekreft i tidlig voksenalder er en alvorlig, men relativt sjelden sykdom. Hvert år rammes omtrent 40 norske kvinner og menn under 45 år av denne sykdommen, sier forskeren ved Kreftregisteret.

På vei mot likestilling

Totalt sett er det i dag halvparten så mange kvinner som menn som får lungekreft, mens andelen dagligrøykere hos kjønnene er omtrent det samme. Siden 1970 er antallet slike krefttilfeller hos menn totalt sett doblet, men blant de yngre mennene er forekomsten ganske stabil.

- Når vi ser på endringene i røykevaner blant befolkningen og økningen av lungekreft hos unge kvinner, er det tydelig at vi er på vei mot likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder denne sykdommen. En stor omstilling må til for å snu denne uheldige utviklingen og få en nedgang i forekomsten av lungekreft, sier Tom Kristian Grimsrud.