Kvinner vil ha mammografi

Forskerne strides om effekten av Mammografiprogrammet, men det er liten tvil blant kvinnene det gjelder: 8 av 10 kvinner mener mammografi gir trygghet i forhold til å oppdage brystkreft tidlig.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 25.10.11

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Forskerne strides om effekten av Mammografiprogrammet, men det er liten tvil blant kvinnene det gjelder: 8 av 10 kvinner mener mammografi gir trygghet i forhold til å oppdage brystkreft tidlig.

SINTEF gjennomførte i fjor en spørreundersøkelse blant 7 000 kvinner i alderen 45-54 år om erfaringer og bruk av mammografi – både i offentlig og privat regi.

Overveldende positive

Tallene er entydige: 90 prosent av de spurte er positive til å delta i Mammografiprogrammet, og vil også anbefale andre kvinner å delta. Like mange er fornøyd med undersøkelsen. Åtte av ti har svart at mammografi gir trygghet i forhold til å oppdage brystkreft tidlig.
- Tallene gir tydelige signal på at dette er en tjeneste norske kvinner ønsker sterkt, sier leder av Mammografiprogrammet, Berit Damtjernhaug.

Langsomme vs. aggressive svulster

Siste ukene har en gruppe norske og danske forskere gått ut i ulike medier og hevdet at flere av kreftsvulstene som oppdages ved screening ville gått tilbake av seg selv, uten behandling – og at det følgelig er mye overbehandling av kreft.
- Det finnes ikke noe vitenskaplig belegg for å si at brystkreft ”kan gå over av seg selv” – derimot vet vi at noen svulster vokser så sakte at de ikke ville gitt symptomer for kvinnen i hennes levetid om den ikke ble oppdaget, sier Damtjernhaug.

Vet ikke hvilke

Den store utfordringen er at man per i dag ikke vet hvilke kreftsvulster som vokser sakte og hvilke som vokser raskt. Dette er kjernen i diskusjonen rundt screening og overbehandling.
- Hvis vi klarer å skille de langsomtvoksende svulstene fra de aggressive, ville vi løse mye av problemet med overdiagnostisering og overbehandling - samtidig som at vi oppdager så mange som mulig av de aggressive svulstene så tidig som mulig, sier hun.
- Vi ser at dette er en av ulempene med en masseundersøkelse mot brystkreft, men i motsetning til tallene Zahl med flere opererer med, viser et tjuetalls internasjonale studier at mellom 3 og 13 prosent av svulstene som diagnostiseres i et screeningprogram er av den varianten som vokser langsomt. Problemet er at vi ikke vet hvilke det er, avslutter hun.