Kritisk til påstander om overdiagnostikk i mammografiprogrammet

Forskere ved Kreftregisteret stiller seg kritisk til de beregninger forsker Mette Kalager har gjort for å komme fram til sin konklusjon og til omfanget av overdiagnostikk i mammografiprogrammet i en studie publisert i Annals of Internal Medicine.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 08.05.12

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Forsker Mette Kalager har, i en studie publisert i Annals of Internal Medicine, beregnet at 15-25 % av antallet svulster som diagnostiseres i mammografi programmet ikke ville blitt oppdaget hvis det ikke hadde vært et organisert screening mot brystkreft. 

Forskere ved Kreftregisteret stiller seg, i to tilsvar i samme tidsskrift, kritisk til de beregninger forfatteren har gjort for å komme fram til sin konklusjon og til omfanget av overdiagnostikk i mammografiprogrammet.

tor.johnsen@kreftregisteret.no