Kreftregisterets årsrapport for 2005

2005 var et år preget av stor aktivitet knyttet til Kreftregisterets innsatsområder: registrering, forskning og informasjon.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 20.07.06

2005 var et år preget av stor aktivitet knyttet til Kreftregisterets innsatsområder: registrering, forskning og informasjon.

Dette året ble det utgitt to utgaver av insidensrapporten Kreft i Norge. Krefttallene for 2003 kunne publiseres i september, takket være ekstrabevilgninger og overtidsinnsats fra kodestabens side.

I 2005 har det vært arbeidet med å opprette flere spesialregistre for behandlingskvalitet ved forskjellige krefttyper i Kreftregisteret.

Kreftregisteret er et institutt for populasjonsbasert kreftforskning, og i 2005 var instituttet involvert i 121 ulike forskningsprosjekter. I løpet av året bidro Kreftregisterets ansatte og tilknyttede forskere til 81 vitenskapelige artikler. Syv av instituttets stipendiater avla sin doktorgrad i 2005. Instituttet har også satset på et økt samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner.

Gjennom utstrakt foredragsvirksomhet og intervjuer i landsdekkende og lokale medier, har kreftstatistikk og vitenskapelige resultater blitt formidlet til ulike faggrupper og til den øvrige befolkningen.

Kreftregisteret slo sammen de to forskningsavdelingene D og E til en ny avdeling for årsaks- og karsinogeneseforskning. Et forskningsstrategisk råd ble etablert, for ytterligere å styrke instituttets forskningsaktivitet og prioriteringer.