Kreftregisteret gis medhold av likestillings- og diskrimineringsnemnda

OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 01.12.11

OBS! Denne artikkelen er eldre enn feb år! Innholdet kan være utdatert

Kreftregisterets organisering av Mammografiprogrammet er ikke er strid med forbudet mot indirekte diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Det fastslår Likestillings- og diskrimineringsnemnda i et vedtak i en klagesak i møte 25. oktober 2011.

Saken ble innklaget til nemnda etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde kommet fram til samme konklusjon i møte 17. oktober 2010.  Klager mente at det var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at Kreftregisteret ikke kunne tilrettelegge det slik at hun kunne gjennomføre mammografiundersøkelse i regi av registeret i sin hjemby.