Kreftregisterforskriften på høring

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i dag kreftregisterforskriften på høring. Kreftregisteret, sammen med et syttitalls andre høringsinstanser, har frist til 21. mars 2012 meed å komme med innspill.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 21.12.11

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i dag kreftregisterforskriften på høring. Kreftregisteret, sammen med et syttitalls andre høringsinstanser, har frist til 21. mars 2012 med å komme med innspill.

Høring heter Forslag til endringer i kreftregisterforskriftens regler om behandling av opplysninger om personer som har deltatt i program for tidlig diagnose eller kontroll for konkret kreftsykdom (kreftscreening).