Informerer norsk-pakistanere om screeningprogrammene

Kreftregisteret og leger med pakistansk bakgrunn vil besøke Islamic Cultural Center og Mina Bazar i Oslo 9.-11. oktober 2009 for informere om Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Dette skjer som følge av et prosjekt som skal øke deltagelsen blant innvandrerkvinner i screeningprogrammene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 06.10.09

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

 

Fra Melafestivalen 2009

Kreftregisteret har satt i gang et prosjekt for å øke deltagelsen blant innvandrerkvinner i Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. 

Som et ledd i dette skal leger med pakistansk bakgrunn og Kreftregisteret nå informere om screeningprogrammene i samarbeid med ICCs Rahnuma Mushawrati Kounsel. Dette vil skje 9. -11. oktober 2009 i Islamic Cultural Center (ICC) på Grønland, samt på Mina Bazar.

Følgende er planlagt:

Fredag cirka kl. 14.30: Utdeling av informasjon til menn etter fredagsbønnen i ICC.

Lørdag kl. 13-19: Legene/Kreftregisteret informerer på Mina Bazar (i Hangarn Hall, Vahls gate 4).

Søndag cirka kl. 15-16: Mannlige leger vil informere menn om screeningtilbudene for kvinnesykdommene bryst- og livmorhalskreft, og kvinnelige leger vil informere kvinnene om samme tema (også dette i ICC).

Samtidig vil det også sendes ut postkort til alle fastleger i Oslo, med informasjon om programmene.