Hjernesvulst øker mest hos kvinner

Fra 1968 til 1997 ble forekomsten av godartede hjernesvulster, meningeomer, doblet hos kvinner. Hos menn ses en mer moderat økning. Hormonbruk hos kvinner kan være en av årsakene til forskjellen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 12.01.06

Lars Klæboe, KreftregisteretResultatene fra studien til stipendiat Lars Klæboe ved Kreftregisteret omtales avisen Dagens Medisin 12. januar 2006.

Meningeom er i hovedsak en godartet form for hjernesvulst som utgår fra hjernehinnen og som ikke kan føre til spredning.

Overraskende høy forekomst

I perioden 1993-1997 var det tre og en halv ganger så mange kvinner som menn i aldersgruppen 40-44 år som  fikk meningeom i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

- Vi ble overrasket over den høye forekomsten hos kvinner i denne aldersgruppen, sier Klæboe til Dagens Medisin.

P-piller og hormonterapi

Bedre diagnostisering ved CT kan forklare en generell økning av disse hjernesvulstene. Studien gir ingen forklaring på hvorfor økningen er spesielt stor hos kvinner, men bedre registrering av krefttilfellene og at kvinner er blitt flinkere til å oppsøke lege kan være medvirkende.

Forskerne spekulerer imidlertid på om bruk av p-piller og hormonrelatert terapi i overgangsalderen kan forklare noen av forskjellene.

Studien der Lars Klæboe er førsteforfatter ble publisert i International Journal of Cancer i desember 2005.