Håper på massiv støtte fra norske kvinner

I løpet av september sender Kreftregisteret ut over 1,7 million brev til norske kvinner etter pålegg fra Datatilsynet. Kreftregisteret håper på massiv støtte fra kvinnene for å få lov til å lagre viktige data.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 09.09.11

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

I løpet av september sender Kreftregisteret ut over 1,7 million brev til norske kvinner etter pålegg fra Datatilsynet. Kreftregisteret håper på massiv støtte fra kvinnene for å få lov til å lagre viktige data.

Mammografiprogrammet

Mellom 12. og 16. september vil 213 000 kvinner over 50 år motta et brev der man ber om samtykke til å lagre deres personopplysninger knyttet til normale funn i Mammografiprogrammet. Etter at innhenting av samtykke startet sommeren 2009, har nesten 400 000 kvinner avgitt samtykke. Brevene går nå ut til de kvinnene der Kreftregisteret mangler et registrert ja eller nei til lagring av personidentifiserende data.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Rundt 20. september går over 1,5 million brev ut til alle kvinner der Kreftregisteret har registrert opplysninger om minst én normal celleprøve i sine databaser. Brevet informerer om retten til å reservere seg mot lagring av disse opplysningene.

Kan redde liv

Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsene mot Livmorhalskreft er til for å oppdage kreft så tidlig som mulig og for å redde liv.

- Samtykke i å få lagre dataene er viktige både for forskning og kvalitetssikring av programmene, men ikke minst for å få sendt invitasjon til kvinnene. Uten samtykke kan vi ikke garantere at kvinnene blir invitert til undersøkelse til rett tid, sier direktøren i Kreftregisteret, Giske Ursin.