Håper ny kreftstrategi vil bedre pasientbehandlingen

Forslaget til ny nasjonal kreftstrategi understreker betydningen av nasjonale kvalitetsregistre. Det er et ønske om flere registre for å heve kompetansen hos dem som diagnostiserer kreft og hos dem som utøver kreftbehandling.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

 

Tekst: Børge Sildnes

Direktør Frøydis Langmark, Kreftregisteret– Målet med kvalitetsregistre er at pasientene skal få et homogent og best mulig behandlingstilbud, sier direktør Frøydis Langmark i Kreftregisteret.

I kvalitetsregistre overvåkes den medisinske virksomheten gjennom registrering av all diagnostikk og behandling. Slik skal kvaliteten på tilbudet som gis til den enkelte pasient bli best mulig.

– Viktig rolle

I den ferske rapporten Nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen understrekes den viktige rollen kvalitetsregistre har for behandlingen av norske kreftpasienter.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av daværende helseminister Dagfinn Høybråten. Gruppen ble ledet av avdelingsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial- og Helsedirektoratet.

Bedre oppfølging

Direktør Langmark håper flere kvalitetsregistre vil bidra til en bedre oppfølging av hver enkelt pasient og kreftsykdom.

– Det er viktig at vi vet omfanget av og hensikten med primærbehandlingen og behandlingen som gis ved eventuelle tilbakefall. Det vil si om behandlingen er ment å være helbredende eller lindrende, sier hun.

Godt eksempel

Rectumcancerregisteret, organisert som en del av Kreftregisteret, trekkes frem som et godt eksempel på hvilken effekt kvalitetsregistrene kan ha.

Dette prosjektet, som startet i 1993, anslås å ha gitt en økonomisk gevinst for samfunnet på rundt én milliard kroner. Reduksjonen i utgifter kommer som en følge av kompetansebygging og resultatovervåking, noe som har gitt færre tilbakefall og komplikasjoner hos pasienter med endetarmskreft.

I rapporten understrekes det: «De som i første rekke har tjent på dette, er selvsagt pasientene, og det lar seg ikke tallfeste i penger.»