HPV-vaksine forhindrer livmorhalskreft

En ny vaksine som skal forhindre livmorhalskreft er effektiv hos så godt som alle som får den, viser en fersk studie. Kreftregisteret har vært involvert i utprøvingen og bidrar med kvalitetssikring og oppfølging av dem som har deltatt i studien.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Innholdet kan være utdatert

 Publisert 05.10.05

Tekst: Børge Sildnes

Steinar Thoresen, Kreftregisteret- Jeg skal være forsiktig med å bruke ord som gjennombrudd i bekjempelsen av kreft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at dette ser ut til å være den første spesifikke kreftvaksinen som virker på mennesker. Denne studien viser at vaksinen er nær 100 prosent effektiv, sier forskningssjef og avdelingsleder Steinar Ø. Thoresen ved Kreftregisteret.

Thoresen er medlem i styringsgruppen for utprøvingen, og han er også pressekontakt for studien i Europa. Kreftregisteret har ansvaret for kvalitetssikring av funnene hos de 1699 norske kvinnene som har fått vaksinen, samt oppfølging av disse kvinnene.

Seksuelt overførbart virus

HPV (human papillomavirus) er en gruppe som omfatter mer enn hundre typer virus, de fleste harmløse. Noen av disse virustypene kan imidlertid forårsake celleforandringer som kan føre til forstadier av livmorhalskreft. Infeksjon med slike virus har alltid vært til stede hos kvinner som får denne krefttypen. Viruset overføres ved seksuell kontakt.

Vaksinen som er utprøvd i denne studien har til hensikt å hindre infeksjon med virustypene som kan lede til forstadier av kreft i livmorhalsen. HPV-vaksinen er utviklet av legemiddelfirmaet Merck, og det er også dette firmaet som finansierer studien.

Litt over 12 000 kvinner i alderen 16 til 23 år fra Amerika, Asia og Europa deltok i studien som presenteres under en konferanse i San Francisco i USA den 7. oktober 2005.

Ingen fikk kreft

Blant de om lag 5300 kvinnene som fikk HPV-vaksinen og fulgte studien på riktig måte, var det ingen som hadde fått cellforandringer, livmorhalskreft eller forstadier til denne krefttypen to år etter at de hadde tatt vaksinen. I placebogruppen ble det derimot, blant et tilsvarende antall kvinner, gjort slike funn hos 21 av dem.

I november vil resultater fra to andre studier av denne HPV-vaksinen offentliggjøres.

Kreftregisteret vil følge de 7500 kvinnene i Norden som har fått vaksinen i ti år fremover. For ytterligere kvalitetssikring av resultatene vil disse sammenlignes med forekomsten av celleforandringer eller kreft hos en ikke-vaksinert kontrollgruppe. Denne kontrollgruppen har Kreftregisteret plukket ut ved hjelp av en spørreundersøkelse blant 30 000 norske kvinner om deres helse- og seksualvaner.