Gode utsikter ved lungekreftoperasjon

Utsiktene for å overleve lungekreft er relativt gode for pasienter som kan opereres, viser en studie utført av stipendiat Trond-Eirik Strand ved Kreftregisteret. Disse pasientene utgjør derimot bare 20 prosent av alle som får sykdommen i Norge.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 26.05.06

Tekst: Børge Sildnes

Trond-Eirik Strand, KreftregisteretLitt over ti prosent av alle som får lungekreft lever lenger enn fem år med sykdommen, viser de siste publiserte tallene fra Kreftregisteret.

Strands studie viser at effekten av radikal operasjon ved lungekreft, med kirurgisk fjerning av svulstområdet, har god effekt.

Fra 1993 til 2002 fikk 19 582 personer diagnostisert lungekreft i Norge, og av disse ble 3 211 operert. Relativ femårsoverlevelse for pasientene med tilstrekkelig oppfølgingstid var 46 prosent.

Stipendiat og lege Trond-Eirik Strand har tidligere mottatt Young Investigator Travel Award for denne studien. Artikkelen er nå publisert i det medisinske tidsskriftet Thorax. Den er også gjengitt i Tidsskrift for Den norske lægeforening.