Forsvinner brystkreft av seg selv?

I en ny norsk studie hevdes det at mange av brystkreftsvulstene som oppdages i mammografiscreeningen, kan forsvinne av seg selv. Mammografiprogrammets leder Berit Damtjernhaug forsikrer at problemstillingen blir nøye vurdert, men mener flere forhold svekker analysen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 27.11.08

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

I en ny norsk studie hevdes det at mange av brystkreftsvulstene som oppdages i mammografiscreeningen, kan forsvinne av seg selv.

Mammografiprogrammets leder Berit Damtjernhaug forsikrer at problemstillingen blir nøye vurdert, men mener flere forhold svekker analysen: - Studien tar ikke tilstrekkelig hensyn til hormonbruk blant norske kvinner, endringer i livsførsel og at vi har fått nye verktøy som gjør det lettere å oppdage brystkreft, sier hun.

Berit Damtjernhaug. Foto: Børge Sildnes, Kreftregisteret

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Archive of Internal Medicine, og forskerne bak studien hevder at mange kvinner vil få unødvendig behandling for brystkreft. Dette bygger på statistiske beregninger gjort ut fra at antall brystkrefttilfeller har økt etter innføring av mammografiscreening i Norge.

Berit Damtjernhaug bekrefter at det har vært en økning i antall tilfeller de siste årene, men setter store spørsmålstegn ved forklaringen som forskerne kommer med.

- Vi vil for eksempel legge større vekt på hormontilskudd i overgangsalder som årsak til økningen. Hormonene gir økt risiko for brystkreft, og bruken av disse har vært utbredt blant norske kvinner, sier hun.  

Lever annerledes

- Vi vet også at kvinner lever annerledes nå enn før, de får eksempelvis færre barn og er eldre førstegangsfødende, noe som også påvirker brystkreftforekomsten. Det må også tas hensyn til at de diagnostiske verktøyene for å oppdage brystkreft er blitt mye bedre. Alt dette er faktorer som påvirker forekomsten av brystkreft, og som vi mener forskerne ikke tar tilstrekkelig hensyn til, sier Damtjernhaug.

Mammografiscreeningen øker sjansen for å finne brystkreftsvulsten på et tidligere tidspunkt. Da er sjansen større for at svulsten fremdeles er liten og lokalisert kun til brystet – altså uten spredning - når den oppdages. Dette kan gi god prognose.

Uetisk ikke å behandle

Mammografiprogrammets leder understreker at brystkreft er en potensielt dødelig sykdom, og at det ikke er tilrådelig å la kvinner med brystkreft vente og se om svulsten utvikler seg videre. Per i dag finnes ingen metoder som kan identifisere de svulstene som ikke vil kunne føre til død av brystkreft.

-Å la være å behandle kvinner med brystkreft er derfor ikke etisk forsvarlig. Vi oppfordrer fortsatt kvinner i alderen 50-69 år til å delta når de får invitasjon til Mammografiprogrammet, sier Damtjernhaug.