Første digitale mammografibuss

28. april står landets første buss som har digitalt mammografiutstyr klar for å ta i mot kvinner for mammografiundersøkelse. Mammografibussene gir kvinner et tilbud i nærheten av bostedet, og oppmøtet ved bussene er på over 80 prosent.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Publisert 24.04.08

28. april står landets første buss som har digitalt mammografiutstyr klar for å ta i mot kvinner for mammografiundersøkelse. Oppstart er i Odda, hvor bussen skal stå frem til sommeren. Deretter skal bussen videre til Voss og andre steder i Hordaland. Mammografibussene gir kvinner et tilbud i nærheten av bostedet, og oppmøtet ved bussene er på over 80 prosent, som er høyere enn på de stasjonære enhetene.

Mammografibussen står på kaia i Finnsnes, Lenvik kommune i Troms. Kommunen har et oppmøte på 87 prosent, ett av de høyeste i landet.

Totalt er fire mammografibusser i bruk i landet. Hordalandsbussen er den første som kan screene kvinner med moderne, digitalt utstyr om bord. Også de tre andre bussene vil på sikt få nytt, digitalt utstyr. Digitalt mammografiutstyr betyr bedre og sikrere diagnostikk. I løpet av få år regner en med at hele den offentlige mammografiscreeningen er digitalisert.

Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud til kvinner i alderen 50-69 år om å ta mammografi hvert annet år. Invitasjon skjer gjennom personlig brev i posten. Det offentlige Mammografiprogrammet kvalitetssikrer tilbudet ved at alle bildene tydes av to røntgenleger. Deltakere i programmet er sikret rask oppfølging ved behov.

Hvert år oppdager Mammografiprogrammet nesten 1000 tilfeller av brystkreft, de fleste av disse i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse bedrer leveutsiktene og øker sjansene for å beholde brystet etter en operasjon. Oppmøtet i programmet er på 75 prosent. Mammografiprogrammets virksomhet bygger på europeiske retningslinjer og holder høy kvalitet, også i internasjonal sammenheng.