Flere årsaker til den økte forekomsten av brystkreft i Norge

Mammografiprogrammet i Norge ble innført parallelt med en salgstopp på hormonpreparater mot plager i overgangsalderen. Preparatene økte risikoen for brystkreft betydelig, og forklarer mye av økningen i brystkreft rundt tusenårsskiftet. Norske og skandinaviske kvinner ble rammet hardere av preparatbruken enn amerikanske kvinner.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 18.10.11

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Mammografiprogrammet i Norge ble innført parallelt med en salgstopp på hormonpreparater mot plager i overgangsalderen. Preparatene økte risikoen for brystkreft betydelig, og forklarer mye av økningen i brystkreft rundt tusenårsskiftet.
Norske og skandinaviske kvinner ble rammet hardere av preparatbruken enn amerikanske kvinner.

- Når et mammografiprogram blir innført, vil forekomsten av brystkreft alltid vise en tilsynelatende økning, noe som skyldes at mange små svulster blir oppdaget på et tidlig stadium. Samtidig er det en kjent sak at hormonbehandling i overgangsalderen øker risikoen for brystkreft betydelig. Det er derfor vanskelig å gi entydige tolkninger på hva som har forårsaket økningen i brystkreft-forekomst i Norge de siste 20 årene med den typen data forskere har hatt tilgjengelig til nå, forklarer forfatterne bak en ny forskningsartikkel, Solveig Hofvind og Giske Ursin ved Kreftregisteret

Økte risikoen

Salget av hormonpreparater med østrogen økte fra 1987 og nådde en salgstopp fra 1997 til 2002. Internasjonalt stupte salget etter 2002, da det ble påvist at visse typer hormonterapi kunne øke risikoen for brystkreft. 

- Risikoen for å få brystkreft på grunn av disse hormonpreparatene har vist seg høyere for kvinner i Norge enn for amerikanske kvinner, sier Hofvind og Ursin. Forklaringen på dette er trolig bruk av ulike typer hormonpreparater og høyere doser over lengre tid. I Norge har denne typen preparater endret seg til det bedre etter 2002.

Utfordrende å tolke

Disse samtidige hendelsene gjør tolkning av endringer over tid i brystkreft-forekomst utfordrende.
- Hva effekten av mammografi har vært på forekomsten og på dødelighet i Norge vet vi først når tallene blir analysert. Kreftregisteret forbereder nå et stort tallmateriale, og dette vil bli utlevert til seks ulike forskergrupper over nyttår, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin.

 

Studien av Solveig Hofvind, Solveig Sakshaug, Giske Ursin og Sidsel Graff-Iversen er publisert i International Journal of Cancer:
Breast cancer incidence trends In Norway – Explained by hormone therapy or mammographic screening?