Fire av ti oslokvinner møter ikke til mammografi

Oslo har lavest oppslutning til det offentlige mammografiprogrammet i landet. 62 prosent av kvinner i Oslo mellom 50-69 år møter opp til screeningundersøkelse når de får invitasjon fra Mammografiprogrammet. Kvinner i Sogn og Fjordane har høyest deltakelse. Kreftregisterets statistikk viser at åtte av ti møter til undersøkelse i dette fylket.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Publisert 29.09.08

Oslo har lavest oppslutning til det offentlige mammografiprogrammet i landet. 62 prosent av kvinner i Oslo mellom 50-69 år møter opp til screeningundersøkelse når de får invitasjon fra Mammografiprogrammet. Kvinner i Sogn og Fjordane har høyest deltakelse. Kreftregisterets statistikk viser at åtte av ti møter til undersøkelse i dette fylket.

Illustrasjonsfoto: Anita Treidene-Studer

I hovedstaden er det kvinnene på Frogner som bruker tilbudet minst.

- Bydelen har en ressurssterk befolkning, og det er trolig at mange kvinner her benytter seg av mammografiundersøkelser på private røntgeninstitutter, sier overlege og leder for Mammografiprogrammet Berit Damtjernhaug.

Bydelene i Oslo sentrum har i det hele tatt lavere oppslutning enn resten av bydelene.

Store fylkesvise variasjoner

Alle kvinner mellom 50-69 får tilbud om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år.

Statistikken for deltakelse viser store fylkesvise variasjoner i oppmøte. Andelen varierer fra rundt 60 prosent til mellom 80-85 prosent. Oppslutningen om mammografiundersøkelse er lavest i de yngste aldersklassene.

- Innvandrerkvinner er en prioritert målgruppe

Bare 57 prosent av kvinnene i Gamle Oslo møter i det offentlige programmet. Denne bydelen har en stor andel innvandrere. Målet er å få langt flere til å møte opp til mammografiundersøkelser.

- Vi har ingen statistikk på etnisitet, men vårt inntrykk er at mange innvandrerkvinner ikke møter til screeningundersøkelse. Innvandrerkvinner er derfor en prioritert målgruppe for informasjon om programmet, sier Damtjernhaug.

Det later til at forholdmessig færre innvandrerkvinner behandles for brystkreft.

- Vi vet ikke om dette skyldes at færre innvandrerkvinner får brystkreft i forhold til resten av den norske befolkningen, eller om de får behandling for sykdommen i landet de kommer fra, sier Damtjernhaug.

Leger i Oslo informeres om mammografiprogrammet

For å bedre oppslutningen i Oslo sendes det i disse dager ut et informasjonsbrev til alle fastleger og bydelsoverleger i hovedstaden. Målet er å få leger og helsepersonell til å informere om det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år som ønsker regelmessig mammografi.

Mammografiprogrammets mål er å redusere dødeligheten av brystkreft med 30 prosent blant kvinnene som inviteres. Det er om lag 500 000 kvinner i målgruppen for programmet, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens strålevern og helseforetakene. Kreftregisteret har ansvar for drift av programmet.