Fem tok doktorgrad i 2004

Fem av Kreftregisterets stipendiater avla doktorgrad i løpet av 2004. De vitenskapelige arbeidene viser verdien av Kreftregisterets statistikker og database som grunnlag for kreftforskning.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Publisert 27.01.05

Tekst: Børge Sildnes

Michael Bretthauer avla den 14. januar 2004 den medisinske doktorgraden med avhandlingen "Colorectal cancer screening by flexible sigmoidoscopy". Avhandlingen var knyttet til prosjektet NORCCAP (NORwegian Colorectal Cancer Prevention). Den omhandlet ulike problemstillinger knyttet til forebygging av tykktarmskreft ved hjelp av såkalt endoskopi - en undersøkelsesmetode for å se direkte inn i kroppen.

Forsker Trude Eid Robsahm forsvarte sin doktorgradsavhandling den 16. juni 2004. Hun viste blant annet at oppvekstårene er en sårbar periode for utvikling av kreft senere i livet.

Les mer her.

Tom Kristian Grimsrud avla sin medisinske doktorgrad den 3. september 2004. Han slo blant annet fast at de fleste tilfellene av lungekreft ved Falconbridge Nikkelverk A/S kunne vært forhindret dersom arbeidstakerne ikke hadde pustet inn nikkelforbindelser.

Les mer her.

Den 29. oktober 2004 forsvarte Tom Børge Johannessen sin avhandling til den medisinske doktorgraden. Johannessen så blant annet på forekomst og overlevelse ved hjernekreft. Han drøftet også mulige årsaker til at det oppdages nesten dobbelt så mange tilfeller av denne krefttypen i dag enn for 30 år siden.

Les mer her.

Statistiker Bjørn Møller disputerte for doktorgraden den 15. desember i år. Møller hadde blant annet beregnet antall krefttilfeller i år 2020. Fra 1995 til 2020 vil antall krefttilfeller ha økt med 42 prosent for menn og 36 prosent for kvinner, ifølge forskeren.

Les mer her