Færre dør av brystkreft

Stadig færre kvinner i Norge dør av brystkreft, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. - En gledelig utvikling, sier overlege og avdelingsleder Rita Steen ved Kreftregisteret, som har ansvar for det offentlige screeningprogrammet mot brystkreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 16.04.09

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Stadig færre kvinner i Norge dør av brystkreft, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. - En gledelig utvikling, sier overlege og avdelingsleder Rita Steen ved Kreftregisteret, som har ansvar for det offentlige screeningprogrammet mot brystkreft.

Rita Steen, Kreftregisteret662 kvinner døde av brystkreft i 2007. Dette er det laveste antallet dødsfall av sykdommen som er registrert i Norge på flere år. Ifølge Kreftregisterets statistikkpublikasjon Cancer in Norway 2007 fikk 2761 kvinner denne diagnosen dette året.

Rita Steen er leder for screeningavdelingen ved Kreftregisteret. Hun ser positivt på utviklingen. - Vi tror at dette er en trend som vil fortsette. Vi forventer en sterkere effekt av Mammografiprogrammet etter som årene går. Bedre behandling bidrar også til å redusere dødeligheten av brystkreft, sier hun.

Det offentlige Mammografiprogrammet startet i 1995/96, og ble landsdekkende i 2005. Programmet inviterer kvinner i alderen 50-69 år til mammografi hvert annet år, og har som målsetting å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.

 

Tabell: Dødsfall av brystkreft blant kvinner 1994-2007 (Kilde: Statistisk sentralbyrå) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Antall døde 816 789 823 761 739 705 761 746 735 715 694 695 675 662
Aldersjusterte rater (per 100 000) 37,9 36,2 37,4 34,3 33,2 31,3 33,6 32,6 31,9 30,8 29,8 29,7 28,5 27,7