Færre dør av brystkreft og livmorhalskreft

Stadig færre dør av brystkreft og livmorhalskreft i Norge, viser nylig publiserte tall fra Statistisk sentralbyrå. Kreftregisteret leder masseundersøkelser mot disse sykdommene, og siden programmene startet har det vært en nedgang i antall dødsfall for begge krefttypene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Publisert 01.07.08

Stadig færre dør av brystkreft og livmorhalskreft i Norge, viser nylig publiserte tall fra Statistisk sentralbyrå. Kreftregisteret leder masseundersøkelser mot disse sykdommene, og siden programmene startet har det vært en nedgang i antall dødsfall for begge krefttypene.

675 kvinner døde av brystkreft i Norge i 2006. Dette er det laveste antall dødsfall som er registrert for denne sykdommen siden den offentlige mammografiscreeningen startet i 1995/96.

- Dette er en gledelig utvikling. Vi forventer også at denne trenden skal forsterkes i årene som kommer. Det er kun få år siden Mammografiprogrammet ble et landsdekkende tilbud, og det vil derfor ta tid før full effekt av mammografiscreeningen kan sees i befolkningen, sier overlege og avdelingsleder Rita Steen ved Kreftregisteret.

Tall fra Kreftregisteret viser at det også er en nedgang i antall nye tilfeller de siste par årene.

For kreft i livmorhalsen var det 79 dødsfall i 2006. Dette er på samme lave nivå som i de siste par år. Dødeligheten av sykdommen er nå langt lavere enn ved oppstart av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i 1995.

 

Tabell: Dødsfall blant kvinner av brystkreft og kreft i livmorhalsen 1997-2006 (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Brystkreft 761 739 705 761 746 735 715 694 695 675
Livmorhalskreft 119 126 117 99 101 99 109 81 72 79