Evaluering av Mammografiprogrammet med individdata

Det er fremdeles ikke utført noen evaluering av det norske Mammografiprogrammet basert på detaljerte individdata fra Screeningprogrammet. Det som er gjort hittil er analyser eller kommentarer av endringer over tid. Dette gir en undervurdering av hvor stor effekten på dødelighet er. Resultatene som tar i bruk detaljerte data bør være klare i løpet av høsten 2012 eller våren 2013.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 12.09.12

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

 

Det er fremdeles ikke utført noen evaluering av det norske Mammografiprogrammet basert på detaljerte individdata fra Screeningprogrammet. Det som er gjort hittil er analyser eller kommentarer av endringer over tid.  Dette gir en undervurdering av hvor stor effekten på dødelighet er.  Resultatene som tar i bruk detaljerte data bør være klare i løpet av høsten 2012 eller våren 2013.

Dødeligheten av brystkreft etter innføring av Mammografiprogrammet er inntil nå analysert i to studier. Begge benytter en blanding av samletall og individtall og bruker metoder som ikke er optimale for å evaluere effekten av det å bli invitert til programmet. En slik bruk av samletall og individtall gir usikre resultater og tenderer til å underestimere den virkelige effekten av screening. Vi vet altså fremdeles ikke hvor stor dødelighetsreduksjonen er blant kvinner som faktisk møter i programmet.

Høsten 2011 ble det ferdigstilt en anonym database over all kvinner som har mottatt én eller flere invitasjoner til Mammografiprogrammet. Databasen inneholder blant annet informasjon om tidspunkt for invitasjon, oppmøte, eventuell diagnose, flytting eller død knyttet til hver enkelt kvinne. Disse dataene er av høy kvalitet og skal være grunnlaget i fremtidige vitenskapelige evalueringer av programmet.

I tillegg til Kreftregisterets forskere har tre eksterne forskningsgrupper  fått data fra den nye databasen.  Det er forventet at de første resultatene vil være tilgjengelige i løpet av første halvår av 2013. Kreftregisteret ser frem til at resultatene foreligger og det kan tas en nøytral, faglig og saklig diskusjon om det norske screeningprogrammets fordeler og ulemper.

I løpet av de 15 årene programmet har eksistert har Kreftregisteret gjennomført mange studier av delmål i programmet og kvalitetssikringsparametre. Studiene indikerer at programmet har vært av en høy kvalitet, og at en kan forvente en reduksjon av dødelighet både for de inviterte og de som faktisk møter til screening. En av de siste studiene viser at kvinner som møter i Mammografiprogrammet har mer enn halvert risikoen for å få diagnostisert framskreden brystkreft sammenlignet med de som ikke møter i programmet. Svulstenes utbredelse ved diagnose er en etablert faktor av betydning for overlevelse og død av sykdommen.

Referanser


Broeders M, Moss S, Nyström L et al. The impact of mammographic screening on breast cancer mortality in Europe: a review of observational studies. J Med Screen 2012 In press

Hoff SR, Abrahamsen AL, Samset JH et al. Breast Cancer: Missed Interval and Screening-detected Cancer at Full-Field Digital Mammography and Screen-Film Mammography-- Results from a Retrospective Review. Radiology. 2012 Aug;264(2):378-86.

Hofvind S, Geller B, Vacek PM, Thoresen S, Skaane P. Using the European guidelines to evaluate the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Eur J Epidemiol. 2007;22(7):447-55.

Hofvind S, Geller B, Skaane P. Mammographic features and histopathological findings of interval breast cancers. Acta Radiol. 2008 Nov;49(9):975-81.
 
Hofvind S, Geller BM, Rosenberg RD, Skaane P. Screening-detected breast cancers: discordant independent double reading in a population-based screening program. Radiology. 2009 Dec;253(3):652-60.
 
Hofvind S, Lee CI, Elmore JG. Stage-specific breast cancer incidence rates among participants and non-participants of a population-based mammographic screening program. Breast Cancer Res Treat. 2012 Aug;135(1):291-9.

Kalager M, Zelen M, Langmark F, Adami HO. Effect of screening mammography on breast-cancer mortality in Norway. N Engl J Med. 2010 Sep 23;363(13):1203-10.

Moss S, Nyström L, Jonsson H et al. The impact of mammographic screening on breast cancer mortality in Eurpe: a review of trend studies. J Med Screen 2012 In press

Olsen AH, Lynge E, Njor SH, Kumle M, Waaseth M, Braaten T, Lund E. Breast cancer mortality in Norway after the introduction of mammography screening. Int J Cancer. 2012 Apr 24. doi: 10.1002/ijc.27609. [Epub ahead of print]

Skaane P, Hofvind S, Skjennald A. Randomized trial of screen-film versus full-field digital mammography with soft-copy reading in population-based screening program: follow-up and final results of Oslo II study. Radiology. 2007 Sep;244(3):708-17

Sørum R, Hofvind S, Skaane P, Haldorsen T. Trends in incidence of ductal carcinoma in situ: the effect of a population-based screening programme. Breast. 2010 Dec;19(6):499-505.

Østerlie W, Solbjør M, Skolbekken J et al. Challenges of informed choice in organised screening. J Med Ethics. 2008 Sep;34(9):e5.

tor.johnsen@kreftregisteret.no