De vanligste kreftformene hos barn

Akutt leukemi og kreft i hjerne og det øvrige nervesystemet utgjør om lag 60 prosent av krefttilfellene hos barn. Slik har det vært siden Kreftregisteret startet registreringen i 1952.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Tekst: Børge Sildnes

I anledning Den 36. internasjonale barnekreftkongressen som ble arrangert i Oslo fra 16. til 19. september 2004, samlet Kreftregisteret aktuell statistikk og relevant informasjon om emnet.

I perioden 1997-2001 ble det diagnostisert 324 tilfeller av kreft hos jenter under 15 år i Norge. Blant gutter i den samme aldersgruppen ble det registrert 396 krefttilfeller.

Akutt leukemi og kreft i hjerne og det øvrige nervesystemet utgjør flesteparten av krefttilfellene hos barn. Slik har det vært siden Kreftregisteret startet registreringen i 1952.

Stabil forekomst

Forekomsten av barnekreft i Norge har vært ganske stabil siden registreringen startet, sammenliknet med kreftforekomsten hos de fleste andre aldersgrupper.