De som møter til offentlig mammografi får påvist svulster med bedre prognose enn de som ikke deltar

Kvinner som deltar i det offentlige mammografiscreeningprogrammet i Norge har større sannsynlighet for å få diagnostisert brystkreft i et tidlig stadium sammenlignet med de som ikke går til mammografi. Dette viser en ny studie fra Kreftregisteret, publisert i ”Breast cancer Research og Treatment” i juli 2012.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 06.08.12

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Kvinner som deltar i den offentlige mammografiscreeningen i Norge har større risiko for å få diagnostisert brystkreft i et tidlig stadium sammenlignet med de som ikke deltar. De som velger ikke å delta har derimot større risiko sammenlignet med de som deltar, for å få diagnostisert brystkreft med spredning til lokale lymfeknuter og fjerntliggende organer. Dette viser en ny studie, publisert i ”Breast cancer Research og Treatment” i juli 2012.

Studien er ledet av seniorforsker Solveig Hofvind ved Kreftregisteret og er gjennomført i samarbeid med internasjonale forskere fra University of Washington, Seattle og UCLA David Geffen School of Medicine i Los Angeles, USA. Studien tar for seg norske kvinner i alderen 50-69 år, som fikk brystkreft i perioden 1996-2007.

Forskerne har analysert utbredelse og aggressivitet på brystkreftsvulster blant kvinner i målgruppen for det offentlige mammografiscreeningprogrammet. Studien viser blant annet at 68 % av svulstene til de kvinnene som fikk diagnostisert brystkreft etter oppmøte til screening var mindre eller lik 20 mm. For de som ikke møtte og de som ennå ikke var inviterte var andelen henholdsvis 47 % og 49 %. Blant de som møtte til screening var 2 % av svulstene større enn 5 cm, mens andelen var 8 % og 6 % for de som ikke møtte og for de som ikke var inviterte til creening.

Raten av kvinner som fikk diagnostisert brystkreft med spredning til lymfeknuter i armhulen var lavere blant de som hadde møtt til screening enn hos de som ikke hadde møtt (34,0 versus 50,5/100 000). Enda større var forskjellen i raten av de som fikk påvist brystkreft med spredning til fjerntliggende organer (8,9 versus 30,0/100 000).