D-vitamin fra solstråling og kreftoverlevelse

Flere tidligere studier viser at dødelighet av flere kreftformer varierer med klima og breddegrad, og variasjon i D-vitamin fra sol er diskutert som en mulig forklaring.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Vitamin D lages i huden som respons på sol-eksponering, og er vist å hemme utvikling av kreft via flere mekanismer.

Trude Eid Robsham, KreftregisteretEn stor norsk studie utført av Trude Robsahm, som inkluderer alle tilfeller av bryst-, prostata- og tykktarm-kreft i perioden 1964-92 (n=115 096), bruker bosted i Norge som indikator på sol-eksponering og nivå av vitamin D. Studien finner ingen geografisk variasjon i overlevelse for de tre kreftformene. I Norge er geografisk variasjon i solstråling og D-vitaminnivå mindre enn den variasjonen man ser i henhold til årstid. I studien undersøker man også hvorvidt overlevelse fra disse kreftformene varierer med årstid ved diagnose-tidspunktet. Resultatene viser at pasienter som diagnostiseres i i løpet av sen-sommer/høst har 30% bedre overlevelse enn de som diagnostiseres om vinteren. Kontrasten kan tolkes som uttrykk for den forskjell det er i D-vitaminnivået mellom årstidene; høyt sen-sommer/høst og lavt vintermånedene.