Beskyttende klesplagg

Antallet nye tilfeller av føflekkreft er i dag sju ganger større enn for femti år siden. Klær er den beste beskyttelsen mot denne sykdommen. Et tydelig eksempel på dette er økningen i føflekkreft i huden på kvinnebryst etter at norske kvinner begynte å kaste bh-en i 1970-årene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

Tekst: Børge Sildnes

Mer enn nitti prosent av tilfellene av føflekkreft blant nordmenn kunne vært unngått om vi ikke hadde utsatt oss selv for solstråling.

- Det er selvfølgelig et fjollete budskap å formidle, det at folk må ha på seg klær. Vi trenger dessuten D-vitaminene vi får gjennom soling. Det er likevel viktig å øke kunnskapsnivået rundt sammenhengen mellom soling og føflekkreft, sier direktør Frøydis Langmark i Kreftregisteret.

Tydelig sammenheng

Langmark mener forekomsten av føflekkreft på kvinnebryst er et tydelig eksempel på den beskyttende effekten klær har: -Fra å være så godt som ikke-eksisterende har tilfellene økt i takt med at flere kvinner startet å kaste bh-en, sier direktøren.

Lege og forsker Tom Grimsrud ved Kreftregisteret sjekket forekomsten av føflekkreft på ulike områder av kroppen da han nylig holdt sin obligatoriske prøveforelesning før doktogradsdisputasen ved Universitetet i Oslo.

Mellom 1993 og 2002 fikk om lag 5000 norske kvinner og 4500 norske menn føflekkreft. Kreftregisterets tall viser tydelig sammenhengen mellom hvor på kroppen kreften oppstod og hvilke områder vi i størst grad direkte utsetter for solstråler.

De utsatte områdene

I samsvar med våre sommerlige klesvaner, finner vi hos kvinner de fleste tilfellene av føflekkreft på mage, lår og legger. Hos mennene kommer over halvparten av krefttilfellene på mage, bryst og skulder.

Blant kvinnene oppstod 36 prosent av krefttilfellene på lår og legger, mens 12 prosent av mennene som ble rammet av føflekkreft fikk det på disse stedene.

Farlig mote

Inspirert av den tidligere Kreftregisteret-forskeren Knut Magnus' studier på området på begynnelsen av nittitallet, undersøkte Tom Grimsrud økningen i føflekkreft på norske kvinnebryst frem til i dag.

De nye tallene viser i enda større grad sammenhengen mellom føflekkreft og den toppløse moten: Mer enn fire ganger så mange kvinner fikk føflekkreft på brystene i perioden 1993-2002 enn i perioden 1970-1979. Selve antallet slike krefttilfeller er imidlertid ikke så mange. Økningen var fra 13 tilfeller på syttitallet til 56 tilfeller i den seneste perioden.

Antallet nye tilfeller årlig av føflekkreft har imidlertid begynt å minke: - Det viser at hvis vi beskytter oss mot sollyset, enten det er med solkremer, klær eller gjennom å begrense solingen, så blir det mindre kreft, sier direktør Langmark.