Anbefaler tradisjonelle vitamin D-kilder

Det er et økende fokus på mulige krefthemmende effekter av vitamin D. - Moderate mengder sollys og mat som margarin, egg og fet fisk er sammen med kosttilskudd trygge kilder til dette vitaminet, sier forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret. Hun vil ikke anbefale solarium som vitaminkilde.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

 Publisert 01.02.05

Tekst: Børge Sildnes

Studier som har sett på mulige krefthemmende effekter av vitamin D, har hovedsakelig konsentrert seg om hvorvidt vitaminet kan bedre prognosen til dem som allerede har fått en kreftdiagnose.

Forsker Trude Eid Robsahm ved Kreftregisteret råder dem som vil øke inntaket av vitamin D til å hovedsakelig gjøre dette gjennom kosten. Solarium som kilde til vitaminet vil hun ikke anbefale.

Økt kreftrisiko

I en stor norsk studie fra 2003, hvor forsker Elisabete Weiderpass Vainio ved Kreftregisteret var medforfatter, ble det vist 55 prosent økt risiko for føflekkreft hos dem som brukte solarium.

- Det er viktig å huske at vi nordmenn, med vår lyse hud, må være forsiktige med sterk soleksponering. Strålingen fra et solarium har en helt annen intensitet enn det naturlige sollyset vi er vant til her i Norge, sier Eid Robsahm.