- Raskeste veien til behandling

Det offentlige Mammografiprogrammet feirer nå sitt tiårsjubileum. Over én million undersøkelser er utført, og i overkant av 5000 brystkrefttilfeller er oppdaget i programmet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år!
Fakta og innhold kan være utdatert

Publisert: 25.01.06
Tekst: Børge Sildnes


- Når brystkreft oppdages i Mammografiprogrammet, kan pasientene komme til kirurgisk avdeling uten henvisning fra fastlegen. Ingen andre sykdommer har et så strømlinjet system og en så rask vei fra diagnose til behandling, sier programmets leder, lege Mette Kalager ved Kreftregisteret.

På landsbasis har 77 prosent av kvinnene som er blitt invitert til å delta i Mammografiprogrammet, møtt til en slik røntgenundersøkelse av brystene.

Selv om oppmøtet og resultatene har vært gode, er det likevel rom for forbedringer. Studier fra Oslo, utført av overlege Per Skaane ved Ullevål universitetssykehus, viser at digital mammografi er enda bedre enn undersøkelse med vanlig analogt utstyr. Tilsvarende resultater ses i Vestfold, der digitalt utstyr også er på plass.

- Digital mammografi kan blant annet lettere oppdage brystkreft hos kvinner med høy vevstetthet, sier forsker Solveig S-H Hofvind ved Kreftregisteret, som var medforfatter av studiene.

Ønsker sentralstyrt finansiering

En omlegging til digitalt utstyr er imidlertid kostbart. Mammografiprogrammet ønsker seg også flere mammografibusser. Disse mobile enhetene har vist seg svært viktige for å sikre et godt oppmøte.

- Dessverre er ikke finansieringen i Mammografiprogrammet sentralstyrt, men går gjennom helseforetakene. Vi får derfor ikke presset frem en slik omlegging, selv om vi ønsker det ut fra en faglig vurdering. Sentral styring av finansieringen kan gjøre programmet enda bedre, sier leder Mette Kalager i Mammografiprogrammet.

Svakt oppmøte i Oslo

I Oslo er bildetakingen i Mammografiprogrammet blitt fulldigitalisert. Likevel er det her færrest kvinner møter til den offentlige screeningen; oppmøtet ligger på litt over 60 prosent.

Kvinner som deltar i den offentlige masseundersøkelsen bidrar til at effekten av mammografiscreening kan vurderes ut fra tilfredsstillende vitenskapelige kriterier. Et godt oppmøte er blant annet viktig for å kunne trekke riktige konklusjoner om hvordan screening virker inn på dødeligheten av brystkreft.

Rogaland er det fylket med høyest oppmøte. Her møter nesten 90 prosent av kvinnene som blir invitert til undersøkelse.

Vil redusere dødelighet

Hvert år får om lag 2700 norske kvinner brystkreft. Mammografi kan oppdage små svulster i brystet før de har spredd seg, noe som gir en bedre prognose. Vitenskapelige studier har vist at risikoen for å dø av brystkreft reduseres med rundt 30 prosent blant kvinner i alderen 50 til 69 år som inviteres til screening. Enkelte studier viser opp mot 50 prosent reduksjon hos dem som faktisk møter til undersøkelsene.

Mammografiprogrammet drives av Kreftregisteret i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Statens strålevern, Nasjonalt folkehelseinstittutt og helseforetakene.

Programmet startet i fire fylker i 1995, men ble landsdekkende i 2004. Alle norske kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om undersøkelse hvert annet år.