- Prostataprøve gir høyere krefttall

OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det totale antallet krefttilfeller har økt fra 22 694 i 2002 til 23 307 i 2003. Dette skyldes først og fremst at det ble registrert 592 flere tilfeller av prostatakreft i 2003. 3327 menn fikk denne diagnosen i Norge dette året, og krefttypen er den hyppigste blant menn.

- Vi antar at dette hovedsakelig skyldes at flere tar den såkalte PSA-testen, sier lege og prosjektkoordinator Rune Kvåle i Kreftregisterets spesialregister for prostatakreft.

Tekst: Børge Sildnes

PSA står for prostataspesifikt antigen, og blodets verdier av dette enzymet kan si noe om forandringer i prostata. Hvis en pasients blodprøve viser forhøyet PSA-nivå, kan dette indikere at pasienten har prostatakreft - men det kan også skyldes cellforandringer som ikke er kreft.

Forekomsten av prostatakreft økte frem mot år 2000, og det ble registrert mer enn 3000 tilfeller årlig. I 2001 anbefalte norske helsemyndigheter og faglige interesseorganisasjoner å ikke ta PSA på symptomfrie og ellers friske menn. Krefttallene viste etter dette en nedadadgående tendens. Nå ser det altså ut til at anbefalingene ikke følges i like stor grad.

Pasientens valg

For de fleste krefttyper er det som oftest en fordel at sykdommen oppdages så tidlig som mulig. Bakgrunnen for PSA-anbefalingene er imidlertid at det er usikkert om påvisning av tidlig prostatakreft virkelig forbedrer leveutsiktene for disse pasientene. Mange menn med prostatakreft vil aldri få problemer som følge av sykdommen, mens behandlingen er kjent å kunne gi bivirkninger.

- Det kan virke som større oppmerksomhet hos befolkningen rundt PSA, får flere menn til å be sin lege om å få ta denne testen. Legene må selvfølgelig informere pasientene om fordeler og ulemper ved å ta en slik prøve, men valget er det jo til syvende og sist pasienten som gjør, sier Kvåle.

En annen årsak til den økte mengden tilfeller av prostatakreft, kan være nye metoder som gjør at det er blitt lettere å stille diagnosen ut fra vevsprøver.

Bryst- og prostatakreft på topp

Prostatakreft er altså den mest utbredte kreftsykdommen hos menn, mens brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2003 ble det registrert 2694 slike tilfeller.

Blant menn var det 1035 nye tilfeller av tykktarmkreft og 608 nye tilfeller av endetarmkreft. De tilsvarende tallene for kvinner var 1261 og 462. Alt i alt er tykk-/endetarmskreft den hyppigste kreftformen med 3366 tilfeller fordelt på de to kjønn.

Lungekreft er også blant de vanligste kreftsykdommene - med 1387 nye tilfeller blant menn og 863 blant kvinner.

Raskere publisering

Kreftregisteret arbeider målrettet for å ta igjen etterslepet i kreftregistreringen og kunne publisere et års krefttall så raskt som mulig. Grunnet god innsats fra kodestaben og effektivisering av produksjonsrutinene for rapporten, publiseres nå Kreft i Norge 2003 allerede to måneder etter utgivelse av 2002-versjonen.

Kreftregisteret tar sikte på at et års krefttall i fremtiden skal publiseres innen seks måneder etter at året er omme. Dette målet skal være nådd for 2005-rapporten.