Yrke og kreft

Det er beregnet at om lag 3 prosent av alle krefttilfeller blant menn og under 0,1 prosent blant kvinner kan tilskrives kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen. Dette er bakgrunnen for "Yrke og kreft i Norge" en rapport utformet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I 2007 ble det registrert nærmere 26 000 nye tilfeller av kreft i Norge, hvorav 14 000 var blant menn. Den gjennomsnittlige risikoen for å utvikle kreft før fylte 75 år er 33 prosent for menn og 27 prosent for kvinner.Det er beregnet at om lag 3 prosent av alle krefttilfeller blant menn og under 0,1 prosent blant kvinner kan tilskrives kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.

Dette er bakgrunnen for "Yrke og kreft i Norge" en rapport utformet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreftregisteret.

Informasjon om eksponeringsforhold og kreftforekomst er i hovedsak hentet fra NOCCA-prosjektet (Nordic Occupational Cancer Study), et nordisk samarbeid som har undersøkt kreftforekomst blant yrkesaktive i Norden.