WHO gir elektromagnetiske felt status som mulig kreftfremkallende

IARC, WHOs kreftforskningssenter i Lyon har klassifisert elektromagnetiske felt som mulig kreftfremkallende (gruppe 2B) i forhold til gliom, en ondartet type hjernesvulst. Kreftregisteret understreker at forbindelsen mellom elektromagnetisk stråling og kreft er usikker, og mer forskning er nødvendig for å fastslå om en slik sammenheng foreligger.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

IARC, WHOs kreftforskningssenter i Lyon har klassifisert elektromagnetiske felt som mulig kreftfremkallende (gruppe 2B) i forhold til gliom, en ondartet type hjernesvulst. Det har i denne forbindelse vært et fokus på sammenhengen mellom bruk av mobiltelefoner og kreftforekomst. Kreftregisteret understreker at forbindelsen mellom elektromagnetisk stråling og kreft er usikker, og mer forskning er nødvendig for å fastslå om en slik sammenheng foreligger 

Tekst: Tor Johnsen

Vurderingen av elektromagnetisk stråling er foretatt av en arbeidsgruppe med internasjonale uavhengige eksperter.

IARC klassifiserer i dag stoffer i følgende fem grupper: 

  • Gruppe 1 inneholder stoffer som er kreftfremkallende for mennesker  
  • Gruppe 2A inneholder stoffer som sannsynligvis er kreftfremkallende for mennesker  
  • Gruppe 2B inneholder stoffer som muligens er kreftfremkallende for mennesker  
  • Gruppe 3 inneholder stoffer som ikke er klassifiserbare som kreftfremkallende for mennesker  
  • Gruppe 4 inneholder stoffer som sannsynligvis ikke er kreftfremkallende for mennesker 

Stoffer som klassifiseres i gruppe 2B er de hvor det er usikkert om det foreligger risiko for kreft hos mennesker. Det er i denne gruppen nødvendig med mer forskning for å få bekreftet om det foreligger en kreftrisiko.