Vitamin D og kreftrisiko

- Soling eller bruk av solarium ikke er nødvendig for å få nok vitamin D, men bør snarere unngås for å forebygge forekomst av hudkreft, sier forsker i Kreftregisteret, Trude Eid Robsahm.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 01.12.2011

Det pågår en løpende debatt i pressen om hvilken rolle vitamin D spiller i forhold til forebygging av enkelte kreftformer. Det er særlig fokus på eksponering for sol og bruk av solarium for å opprettholde god D-vitamin status.

Forsker Trude Robsahm i Kreftregisteret støtter seg på konklusjonen fra Nasjonalt råd for ernæring om at vitamin D-status i den norske befolkningen generelt sett er god.

Hun mener at  soling eller bruk av solarium ikke er nødvendig for å få nok vitamin D, men bør snarere unngås for å forebygge forekomst av hudkreft.

God vitamin D status i Norge

Sollys (UV-B stråler) er vår viktigste kilde til vitamin D, som dannes i huden når den eksponeres for sol. UV-B stråler i solarier stimulerer også til vitamin D-produksjon i huden. Ved lite soleksponeringen (for eksempel om vinteren), er vitamin D-inntak fra kosten viktig for å opprettholde god vitamin D-status.

Trude Robsahm i Kreftregisteret understreker at Nasjonalt råd for ernæring senest i år fastslo at vitamin D-status i den norske befolkningen generelt sett er god.

- Nasjonale kostråd fastsetter at et sunt og variert kosthold er tilstrekkelig for å opprettholde en god vitamin D status.

Hun understreker imidlertid at for enkelte grupper,  som ikke-vestlige innvandrere og andre som eksponeres for lite sollys,  kan inntak av tran eller annet vitamin D-tilskudd være nødvendig.

Norge på verdenstoppen i forekomst av føflekk kreft

I 1992 fastslo det internasjonale kreftforskningssenteret i Lyon (IARC) at stråling fra sola er kreftfremkallende i forhold til all hudkreft. I 2009 ble også solariebruk klassifisert som kreftfremkallende.

I 2009 fikk om lag 1400 menn og kvinner diagnosen føflekkreft, og Norge er et av landene med høyest forekomst av føflekkreft, både i Europa og på verdensbasis. Forekomsten er 8-doblet de siste 50 år. Dette skyldes i stor grad endrede solingsvaner og økt bruk av solarier.

- I flere europeiske land ser man at forekomsten av føflekkreft flater ut, sier Robsahm.

- I Norge gjelder dette imidlertid bare for aldersgruppen under 30 år og disse utgjør en svært liten andel av det totale antall tilfeller. For eldre aldersgrupper øker forekomsten betraktelig,  og særlig blant menn, tilføyer hun.

Også når det gjelder annen hudkreft er forekomsten økende. 

For mye eller for lite vitamin D kan øke risiko for enkelte kreftformer 

Studier av sammenhengen mellom vitamin D og kreftforekomst indikerer at lave, men også høye, nivå av vitamin D kan øke risikoen for enkelte kreftformer. I tillegg indikerer flere studier at vitamin D kan ha betydning for overlevelse ved kreftsykdom.

- Likevel, denne sammenhengen er uavklart og flere og bedre studier er nødvendig for å avklare vitamin Ds rolle i kreftutvikling. Per i dag har vi ikke vitenskapelig grunnlag for å konkludere at vitamin D kan forebygge andre sykdommer enn de som er knyttet til beinhelse, sier Trude Robsahm.

tor.johnsen@kreftregisteret.no