Viser store variasjoner i svulstvekst

I sin doktorgradsavhandling bygger statistikeren Harald Weedon-Fekjær ved Kreftregisteret en helt ny modell for å beregne veksthastigheten til brystkreftsvulster. Resultatene tyder på svært store individuelle variasjoner i veksthastighet.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I sin doktorgradsavhandling bygger statistikeren Harald Weedon-Fekjær ved Kreftregisteret en helt ny modell for å beregne veksthastigheten til brystkreftsvulster. Resultatene tyder på svært store individuelle variasjoner i veksthastighet.

Tekst: Børge Sildnes

Sentrale spørsmål i mammografidebatten er hvor fort brystkreftsvulster vokser, og hvor tidlig i utviklingen mammografiscreeningen klarer å avdekke brystkreft.

 - Noen svulster bruker under en måned på å vokse fra 10 til 20 mm i diameter, mens andre bruker over seks år, sier Weedon-Fekjær.

Data fra Mammografiprogrammet

I fire vitenskaplige arbeider har han studert data fra det norske mammografiprogrammet.

To av artiklene viser at det norske screeningprogrammet trolig finner svulstene tidligere enn hva som er anslått ut i fra mange tidligere programmer, men at muligens et betydelig antall svulster ikke oppdages rett og slett fordi de er så små at de ikke vises klart på mammogrammet.

Økt brystkreftrisiko

Brystkreftrisikoen har økt vesentlig fra 1978 til 1997 i alle de nordiske landene, viser avhandlingen til Weedon-Fekjær. Ved hjelp av statistiske metoder viser han at den underliggende risikoen for å få denne diagnosen, altså uavhengig av innføring av screeningprogrammer, har økt.

Finland har hatt den største risikoøkningen, med 13 prosent per femårsperiode. Det tilsvarende tallet for Norge er 3,7 prosent.