Verdig avslutning for direktør Frøydis Langmark

Frøydis Langmark gikk av som Kreftregisterets direktør 4. januar. Den 6. januar ble hun hedret av det offentlige Norge med en verdig avslutning i Gamle Logens festsal.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Frøydis Langmark gikk av som Kreftregisterets direktør 4. januar. Den 6. januar ble hun hedret av det offentlige Norge med en verdig avslutning i Gamle Logens festsal.  

tor.johnsen@kreftregisteret.no

Det ble gjennomført en intern markering på Kreftregisteret på hennes 70 års fødselsdag,  4.1. 2011,  som også var hennes siste dag som direktør. Den offisielle avslutningen av 28 års fartstid som direktør ble imidlertid gjennomført i Logens store sal 6.1. 2011 der 259 kollegaer, familie venner og representanter fra forvaltning, forskning, helseomsorg og næringsliv hadde møtt opp for å hylle hennes innsats og engasjement for kreftomsorgen.

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen og andre talere viste til Frøydis Langmarks betydelige rolle som institusjonsbygger. Hun har bygd opp et miljø som er verdensledende i sitt felt. Han framholdt at da hun overtok som direktør i 1983 holdt registeret til på noen få rom på Radiumhospitalet. Etter 28 år med Langmark ved roret er Kreftregisteret i dag et institutt med i overkant av 140 høyt kvalifiserte medarbeidere som drifter ett av de mest komplette helseregister av sitt slag i verden.

Larsen trakk også fram at det norske Kreftregisteret hadde utviklet seg til å bli mye mer enn en tradisjonell registerinstitusjon. Instituttet er også ansvarlig for drift av screeningprogrammene for livmorhalskreft og brystkreft og en betydelig bidragsyter i forskning på årsaker til kreftsykdom. 

Assisterende direktør Camilla Stoltenberg i Nasjonalt Folkehelseinstitutt karakteriserte Frøydis Langmark som et forbilde og en pioner i utviklingen av medisinske kvalitetsregistre og at Kreftregisteret har etablert en standard i forhold til kvalitet og kompletthet som det er naturlig at andre behandlingsregistre etterstreber.  

Medstifter og mangeårig leder av Nordisk Barnekreftforening, professor emeritus Sverre O. Lie trakk fram Frøydis Langmarks innsats i Nordisk Barnekreftforening (NOPHO). Hun har vært en pådriver i etablering av et felles nordisk behandlingsregime for barnekreft. Dette har ført til at de nordiske landene nå har høyest overlevelse for fire av de sju hovedtypene av kreft hos barn i Europa.

Flere talere roste Frøydis Langmarks som en karismatisk og til dels utradisjonell leder og en høyt profilert person innen kreftmiljøet men også i samfunnsdebatt og i media. Hun har vært en uredd og sterk debattant og grunnlaget for hennes meninger har alltid vært drevet av et brennende engasjement for de saker som hun klippefast tror på.

 


Hun ble også av flere hedret som folkeopplyser. Gjennom en omfattende foredragsvirksomhet har Langmark bidratt til å fremme Kreftregisteret som institusjon og øke kunnskap om årsaker til og forebygging av kreftsykdommer.

Talerlisten ved arrangementet var lang. I tillegg til de ovennevnte ønsket følgende å gratulere jubilanten:
 • Professor Lars Akslen, leder for Gades Institutt ved Universitetet i Bergen. Leder for Norsk patologforening.  
 • Tidligere avdelingsleder Aage Andersen, Kreftregisteret
 • Grethe Breie i Kreftregisteret leste hyllest fra professor og forskningssjef for Genetisk avdeling ved Institutt for kreftforskning i Oslo universitetssykehus, Anne-Lise Børresen-Dahle
 • Daglig leder av Radiumhospitalets forskningsstiftelse og styremedlem i  Oslo Cancer Cluster, Jonas Einarson 
 • Professor Timo Hakulinen, direktør for det finske kreftregisteret
 • Stortingsrepresentant og leder for Helse og Omsorgskomiteen, Bent Høie (H)
 • President Torunn Janbu, Den norske legeforening 
 • Professor Jan Vincents Johannesen, Radiumhospitalet
 • Avdelingsdirektør for Arbeidsmedisin og epidemiologi, Helge Kjuus, Statens arbeidsmiljøinstitutt 
 • Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen 
 • Professor emeritus i psykologi Jan Smedslund som var initiativtaker til ”Flettverk” sammen med sin kone Åse Britt Sundquist
 • Direktør for kreftforebygging og dokumentasjon, Hans Storm, Kræftens bekæmpelse, Danmark 
 • Avdelingsleder Steinar Tretli, avdeling for årsaksforskning, Kreftregisteret
 • Frøydis Langmarks etterfølger, direktør Giske Ursin, Kreftregisteret
 • Onkolog ved Barneavdelingen på Oslo universitetssykehus Finn Wesenberg. Han representerte også styret i NOPHO - Nordic Society of  Pediatric Haematology and Oncology
 • Professor Odd Aalen, Institutt for medisinsk biostatistikk, Universitetet i Oslo