Verdens Lymfomdag 2015: Mer enn 1400 nye tilfeller hvert år

I dag markeres Verdens lymfomdag for å øke bevisstheten rundt disse komplekse kreftformene, diagnoser som mer enn 15.000 personer i Norge lever med å ha eller en gang ha fått.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I dag markeres Verdens lymfomdag for å øke bevisstheten rundt disse komplekse kreftformene, diagnoser som mer enn 14.000 personer i Norge lever med å ha eller en gang ha fått.

Lymfekreft er en sykdom som rammer både barn, voksne og eldre og har store konsekvenser ettersom behandlingen ofte er intensiv cellegift som kan strekke seg over lang tid.

I 2013 ble det registrert 30401 nye krefttilfeller i Norge. 1491 av disse var lymfekreft eller blodkreft relatert til lymfekreft. Dette utgjør 4,9 prosent av alle krefttilfeller i Norge dette året.

Utvikling innen medisin og diagnostikk bidrar til at stadig flere overlever disse kreftformene – men for mange er senskadene betydelige.

Kvalitetsregister skal hjelpe pasientene

I 2013 fikk Kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier nasjonal status.

Kvalitetsregisteret samler inn detaljerte opplysninger om utredning, behandling og oppfølging av disse pasientgruppene, og skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til pasienter med kreft. Andre viktige oppgaver for registeret er å drive, fremme og gi grunnlag for forskning.

Kreftregisteret samarbeider tett med blant annet klinikere, helseforetak og patologilaboratorier for å skape legitimitet og forankring i de nasjonale kliniske miljøene i arbeidet med kvalitetsregistrene.

Pasientene og deres pårørende påvirkes ofte direkte og indirekte over lang tid av psykiske og fysiske plager. Å følge opp denne store pasientgruppen i et kvalitetsregister kan bidra til å minimere belastninger av sykdommen og behandlingen, samt redusere seneffekter.

Kvalitetsregisteret publiserer en ny årsrapport i oktober, denne vil bli offentliggjort på Kreftregisterets hjemmesider.