Vellykket fagdag om screening mot livmorhalskreft

Kreftregisteret arrangerte for første gang fagdag om screening mot livmorhalskreft 25. mars. 125 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Island fikk en grundig gjennomgang av bakgrunn og status for Masseundersøkelsens arbeid, forskning, bruk av HPV tester i screening, og erfaringer fra det forebyggende arbeidet i helsetjenesten.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne saken er mer enn 2 år gammel

 

Kreftregisteret arrangerte for første gang fagdag om screening mot livmorhalskreft 25. mars. 125 frammøte leger, bioingeniører og mikrobiologer fra primær- og spesialisthelsetjenesten og   patologilaboratorier og andre interesserte fra Norge, Sverige, Danmark og Island  fikk en grundig gjennomgang av bakgrunn og status for Masseundersøkelsens arbeid, forskning, bruk av HPV tester i screening, og erfaringer fra det forebyggende arbeidet i helsetjenesten.

Det var Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft som inviterte til samlingen. Hovedmålet var å samle miljøet og sette fokus på status og de utfordringer som foreligger i screening mot denne kreftformen. Målgruppen for fagdagen var allmennleger, gynekologer, patologer, bioingeniører, mikrobiologer og medlemmer av andre faggrupper involvert i eller med interesse for prevensjon av livmorhalskreft.

- Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne på fagdagen.  Jeg er overbevist om at det å møtes for å lære og utveksle erfaringer er viktig for å få forstå betydningen av det arbeidet den enkelte gjør i den store sammenhengen. Målet for alle i Masseundersøkelsen  er å øke oppmøtet, finne og behandle forstadier og sørge for at stadig færre kvinner får  livmorhalskreft, sier leder for Masseundersøkelsen Stefan Lönnberg.

Presenterte et vidt spekter av problemstillinger

Målet med fagdagen var at deltakere skulle få kjennskap til hvordan de ulike aspektene av screeningprogrammet mot livmorhalskreft er organisert og fungerer i Norge og hvor utfordringer og muligheter til forbedret forebyggende effekt ligger.

Det var foredragsholdere fra Norge, Sverige og Danmark. Deltakerne ble orientert om bakgrunn og status for arbeidet med livmorhalskreft. Videre berørte foredragene forskning for å bedre kvalitet på screeningarbeidet og øke frammøtet blant kvinner.

HPV-test vil høyst sannsynlig avløse celleprøve som primærtest i screeningen. Det ble orientert om et prøveprosjekt med HPV-test som planlegges i Masseundersøkelsen i fire fylker, erfaring med bruk av ulike tester i Danmark, og kvalitetssikring av tester ved det nasjonale HPV referanselaboratoriet som er opprettet ved Akershus Universitetssykehus.

Tilslutt orienterte medarbeidere fra tre helseforetak om ulike spørsmålsstillinger knyttet til prøvetaking, diagnostisering og behandling av forstadier til livmorhalskreft som foregår i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Gav kurspoeng for leger og bioingeniører 

 

Godkjenninger leger:

Allmennmedisin videre- og etterutdanningen: 6 valgfrie kurspoeng; Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning; Patologi: 6 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering.

Godkjenning bioingeniører:

7 tellende timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører.

tor.johnsen@kreftregisteret.no