Vanskelig å forklare forskjell i forekomst av testikkelkreft mellom Norge og Sverige

OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I 2011 fikk 290 norske menn testikkelkreft, og de fleste var mellom 20 og 49 år. Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av denne sykdommen, og dobbelt så mange menn får testikkelkreft i Norge som i Sverige. Hvorfor det er slik, er en gåte, sier forsker Kristin Engen Andreassen. Hun har funnet flere gen varianter som øker risiko for testikkelkreft men disse variantene er like vanlig i Sverige som her. Jeg tror derfor at andre gener, i kombinasjon med miljøfaktorer, er årsak til den forskjellen vi ser i testikkelkreftrisiko mellom våre to naboland, sier hun. 

Tall fra Kreftregisteret viser at 290 menn fikk testikkelkreft i Norge i 2011, og der fleste av dem er under 50 år. Forekomsten av denne sykdommen i Norge er en av de høyeste i verden og dobbelt så høy som i vårt naboland Sverige.

Omtrent 5 % av pasienter som har hatt kreft i den ene testikkelen får senere kreft i motsatt testikkel. Det har vært firedobling i forekomst av testikkelkreft i Norge siden 1957.

- Vi vet svært lite om årsakene til hvorfor stadig flere norske menn får testikkelkreft, og hvorfor så mange rammes her i landet, sammenlignet med vårt naboland. Vi skulle jo tro at Norge og Sverige, som er så like, også hadde samme forekomst, men slik er det altså ikke, sier forsker Kristin Engen Andreassen. 

Andreassen forsvarte 29. August sin avhandling Epidemiological and genetic aspects of testicular germ cell tumors: Population based cohort and genetic association studies for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Universitetet i Oslo. Hun har studert genetiske forskjeller hos norske og svenske pasienter med testikkelkreft og deres foreldre. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Kreftregisteret, Høgskolen i Oslo og Karolinska Institutet i Stockholm.

Fant gener som økte kreftrisiko

Testikkelkreft er mest sannsynlig en sykdom der både gener og miljøfaktorer påvirker sykdomsutviklingen. Forskerne vet lite om hvilke biologiske mekanismer som forårsaker testikkelkreft, men det er sannsynlig at fosterlivet er en kritisk og sårbar periode i forhold til senere kreftutvikling.

Kristin Engen Andreassen og hennes forskergruppe fant imidlertid klare holdepunkter for at gener kan øke risiko for testikkelkreft. 

- Vi fant i våre studier av genetiske forskjeller hos av norske og svenske pasienter og deres foreldre flere gener som gav økt risiko for utvikling av testikkelkreft. Ett av de undersøkte genene gav kun økt risiko hvis det var arvet fra mor. Disse resultatene kan gi nye ledetråder om årsakene til at noen får testikkelkreft, sier Andreassen.

Norge og Sverige, så like og allikevel så ulike

Sammenligningen av forekomsten av disse genene viste imidlertid at Norge og Sverige tross alt var like, og samtidig så ulike.  

- Vi kan utelukke at disse genene forklarer de av testikkelkreft som vi finner på hver side av Kjølen. Dette fordi vi rett og slett ikke fant noen forskjell i forekomst av disse genene i de to landene, sier Kristin Engen Andreassen.

Andreassen tror derfor at det er andre gener som forklarer forskjellene i testikkelkreftrisiko mellom Norge og Sverige, kanskje i kombinasjon med ulike miljøfaktorer.

tor.johnsen@kreftregisteret.no