Unge kvinner mer utsatt for livmorhalskreft

Unge kvinner er mer utsatt for å få livmorhalskreft. Dette skyldes økt forekomst av Humant Papillomavirus (HPV) kombinert med lav dekning av HPV-vaksine i Norge og at færre unge enn eldre kvinner følger anbefalingene om å ta celleprøve hvert 3 år.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel

Unge kvinner er mer utsatt for å få livmorhalskreft. Dette skyldes økt forekomst av Humant Papillomavirus (HPV) kombinert med lav dekning av HPV-vaksine i Norge og at færre unge enn eldre kvinner følger anbefalingene om å ta  celleprøve hvert 3 år.

I Norge får cirka 300 kvinner livmorhalskreft hvert år og i underkant av 100 kvinner dør av sykdommen. Livmorhalskreft skyldes smitte med Humant Papillomavirus (HPV). 

Forekomst av livmorhalskreft i Norge er redusert med i underkant av 40 % de siste 50 årene.  Nedgangen i antall tilfeller skyldes primært at vi har effektiv screening mot sykdommen i Norge. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Masseundersøkelsen) anbefaler kvinner mellom 25-69 år å få tatt en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år.

Det er imidlertid observert en økning på rundt 30 % i antall tilfeller av livmorhalskreft blant kvinner under 40 år de siste årene. Samtidig er det færre unge enn eldre kvinner som møter for å ta celleprøve fra livmorhalsen. Denne utviklingen bekymrer seksjonsleder Stefan Lönnberg i Kreftregisteret som leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. 

- Det er for tidlig å si om dette betyr at den positive utviklingen har snudd, eller om økningen i tilfeller hos yngre kvinner skyldes tilfeldig variasjon. Vi  frykter imidlertid en økning i forekomst av denne kreftformen hos unge fordi de er mer utsatt for HPV smitte og fordi færre følger anbefalingene om å ta  celleprøve hvert 3 år, sier Lönnberg.

5 ganger så mange danske jenter lar seg vaksinere

De som vaksinerer seg mot de vanligste typene  HPV-virus har mindre risiko for å få alvorlige forstadier til livmorhalskreft sammenlignet med dem som ikke er vaksinert.

Fra 2009 er hvert årskull av 12-år gamle jenter blitt tilbudt gratis HPV vaksine som del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene er imidlertid godkjent for kvinner opp til 45 år, men den enkelte må da selv betale for vaksinen.

Overlege Mari Nygård forsker på HPV-relaterte kreftformer i Kreftregisteret. Hun viser til at Norge har lav vaksinedekning og at Danmark har langt bedre resultater å vise til. Mens det i Norge gis vaksine til én årsklasse har danskene gitt vaksine til jenter opp til 15 år fra 2008 og fra 2012 til kvinner under 26 år. 

Statistikken viser at inntil nå det er rundt 100 000 norske jenter som har latt seg vaksinere. I Danmark er det imidlertid solgt over 1 million vaksinedoser og Nygård beregner at rundt ½ million danske jenter har fått HPV-vaksine.

- Vi skulle så gjerne sett at mange flere norske 12 åringer lot seg vaksinere mot HPV og at flere årsklasser fikk tilgang til gratis vaksine. Når vi samtidig vet at det er de aller yngste som ikke møter til screening er det grunn til å frykte at økningen av livmorhalskreft vil øke hos de unge framover.   

tor.johnsen@kreftregisteret.no 
 

Dette er livmorhalskreft

På verdensbasis er livmorhalskreft en alvorlig trusel mot folkehelsen. Livmorhalskreft skyldes smitte med Humant Papillomavirus (HPV) og er den vanligste kreftformen hos kvinner under 35 år, og det er den tredje vanligste kreftform som rammer kvinner.

Den beste måten å forebygge sykdommen på er å oppdage forstadier ved å ta celleprøver fra livmorhalsen. Behandling av forstadier kan forhindre nye tilfeller av livmorhalskreft.

Norge får cirka 300 kvinner livmorhalskreft hvert år.  Forekomst i Norge er redusert med i underkant av 40 % de siste 50 årene. 

Nedgangen i antall tilfeller skyldes primært at vi har effektiv screening mot sykdommen i Norge. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler kvinner mellom 25-69 år å få tatt en celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år.

Fem års relativ overlevelse er på 77,6 % og overlevelsen har blitt noe bedre i etterkrigstiden. For de som diagnostiseres sent i sykdomsforløpet er prognosen fortsatt dårlig og under 1 av 10 lever 5 år etter diagnose.

I 2011 døde 66 kvinner av livmorhalskreft