Undersøkte kreftrisiko hos sykepleiere

Risikoen for å få brystkreft er dobbelt så stor for sykepleiere som har jobbet nattevakter i mer enn 30 år, sammenliknet med sykepleiere som aldri har jobbet om natten. Dette er blant funnene i doktorgradsavhandlingen til Jenny-Anne Sigstad Lie ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Risikoen for å få brystkreft er dobbelt så stor for sykepleiere som har jobbet nattevakter i mer enn 30 år, sammenliknet med sykepleiere som aldri har jobbet om natten. Dette er blant funnene i doktorgradsavhandlingen til Jenny-Anne Sigstad Lie ved Kreftregisteret.

Tekst: Børge Sildnes

Jenny Anne Sigstad Lie, Kreftregisteret- Nedsatt produksjon av hormonet melatonin, som følge av lyspåvirkning om natten, kan være en årsak til den økte risikoen, sier forsker Sigstad Lie.

Hovedmålet med hennes doktorgradsarbeid var å kartlegge kreftrisiko hos norske sykepleiere. Studiene er initiert og støttet av  Norsk sykepleierforbund.

Lyspåvirkning

Risikoen for å få brystkreft var 2,21 ganger større hos sykepleierne som hadde jobbet nattevakter i mer enn 30 år, viser avhandlingen.

Undersøkelsene inkluderer 43 000 sykepleiere, utdannet over en periode på 70 år.

-Siden nattarbeid alltid vil være nødvendig, er det viktig å finne ut hva det er ved dette arbeidet som reduserer risikoen. En teori går altså ut på at eksponering for lys om natten gir økt risiko for brystkreft. En annen mulig forklaring er at personer som arbeider om natten har andre vaner enn dagarbeidere i forhold til kosthold, alkoholforbruk eller bruk av p-piller, og at det er dette som øker risikoen, sier Sigstad Lie.

Tidligere studier har vist økt kreftrisiko for noen kreftformer hos sykepleiere. Det er imidlertid uklart om dette kan relateres direkte til yrket, eller om det skyldes sosioøkonomiske faktorer, livsstil eller ren tilfeldighet.