Fylkesvise bakgrunnstall

OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Her kan du finne tallene som er bakgrunn for rapporten Cancer survival by county and health region in Norway 2000-2009.

Tabellen viser en oversikt over de tolv vanligste kreftformene i Norge etter fylke og region. ICD10-kodene forteller hvor kreften er lokalisert. Oversikten viser fem års relativ overlevelse i prosent med 95 prosents konfidensintervall (feilmargin).

ICD10-kodene:
C18 Tykktarm
C19-21 Endetarm
C33-34 Lunge
C43 Føflekk
C50 Bryst
C54 Livmorlegeme
C56 Eggstokk
C61 Prostata
C66-68 Blære, urinleder, urinrør
C70-72 Hjerne og det sentrale nervesystem
C82-85+96 Non-Hodgkin lymfom
C91-95 Leukemi