Ulik overlevelse på kreft i norske fylker

Det er ikke likegyldig hvor du bor i landet om du skal overleve en kreftsykdom. Størst fylkesvise forskjeller finner man på lungekreft der overlevelsen i 2000-2009 varierer fra 9 til 23 prosent og på prostatakreft som varierer fra 71-91 prosent.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er ikke likegyldig hvor du bor i landet om du skal overleve en kreftsykdom. Størst fylkesvise forskjeller finner man på lungekreft der overlevelsen i 2000-2009 varierer fra 9 til 23 prosent og på prostatakreft som varierer fra 71-91 prosent.

Kreftregisteret gir ut rapporten ”Cancer survival by county and health region in Norway 2000-2009” – en presentasjon av overlevelsestall på fylkesnivå i Norge.

Bør undersøkes

- Vi finner forskjeller i overlevelse på de tolv vanligste kreftformene fra 2000 til 2009 i alle landets fylker og helseregioner. Ingen fylker skiller seg ut med gjennomgående lav overlevelse, og høyest og lavest overlevelse varierte både over perioden og mellom de ulike kreftformene. Hvorvidt forskjellene skyldes geografiske forskjeller i kreftomsorgen, sosioøkonomiske forskjeller eller andre grunner bør undersøkes, sier Bjørn Møller.

Overlevelsen øker på flere kreftformer

Overlevelsen er økt for åtte av de tolv mest hyppige kreftformene fra 2000-04 til 2005-09. Kun for livmorlegeme-, eggstokk-, føflekk- og blærekreft ser man omtrent samme overlevelse i siste del av perioden som i første del.

Må opprette kvalitetsregistre

Rapporten gir indikasjon på at det er forskjeller i kreftoverlevelse for elleve av de tolv mest hyppige kreftformene i Norge, basert på hvor pasienten bor ved diagnosetidspunktet

- Denne rapporten er kun en overflateanalyse av fylkesvise og regionale forskjeller. For å virkelig kunne gå inn i materialet, trenger vi midler til å opprette kvalitetsregistre der all behandling registreres for å kunne se om det er forskjeller i kvalitet på kreftbehandlingen, sier Bjørn Møller.