Tester mot tarmkreft bør inngå i et organisert screeningprogram

Kreftregisteret er skeptisk til at Boots Apoteker i Norge nå tilbyr en hjemmetest for å oppdage usynlig blod i avføringen som kan være et tegn på tarmkreft. Slik testing bør foregå i et kvalitetssikret screeningprogram i offentlig regi. Et slikt program vil kunne gi de som tester seg god oppfølging og behandling, sier Geir Hoff i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret er skeptisk til at Boots Apoteker i Norge nå tilbyr en  hjemmetest for å oppdage usynlig blod i avføringen som kan være et tegn på tarmkreft. Slik testing bør foregå i et kvalitetssikret screeningprogram i offentlig regi. Et slikt program vil kunne gi de som tester seg god oppfølging og behandling, sier Geir Hoff i Kreftregisteret.          

Boots Apoteker tilbyr på sine hjemmesider en rekke tester mot ulike sykdommer. Den siste i sitt slag er en hjemmetest for blod i avføringen som tilbys menn og kvinner som oppfyller visse risikofaktorer. Disse risikofaktorene kartlegges ved hjelp av et spørreskjema konstruert av Boots Apotek i samarbeid med ScreenCancer AS.

Boots Apotek gir ingen informasjon om hvilket score i skjemaet eller hvilke avkrysninger som kvalifiserer for hvilke råd, og hvor usikker hjemmetesten er. Selv de beste avføringstestene er meget usikre når det gjelder å avdekke tarmkreft. Ved et eventuelt positivt prøvesvar på en avføringstest, har Boots Apotek heller ingen videre oppfølging av sine kunder annet enn en anbefaling om å oppsøke fastlege.

Test bør inngå i offentlig screening mot tarmkreft

Geir Hoff deltar i et for et nasjonalt tarmkreftscreeningprogram ved Sykehuset Østfold og Vestre Viken Helseforetak som administreres av Kreftregisteret. Han viser til at EU anbefaler at screening mot tarmkreft for menn og kvinner over 50 gjennomføres som et organisert program.

- Styrken ved et slikt program er at alle ledd i kjeden fra screening til utredning og eventuell behandling, kvalitetssikres, evalueres og forbedres kontinuerlig, sier Hoff. 

Han understreker at for de som velger å ta en hjemmetest, er det også viktig å vite at det i dag er lange ventetider for en eventuell videre oppfølgende tarmundersøkelse (koloskopi). De som tester positivt på en avføringstest, må derfor regne med å stille seg i kø i påvente av en undersøkelse for videre utredning og eventuell behandling. 

Etterlyser opplegg for oppfølging ved positiv  hjemmetest

I så måte er tilbudet fra Boots Apotek ingen erstatning for et screeningprogram. Dette kan heller bli en belastning ved å skape unødig engstelse for dem som benytter seg av tilbudet uten at det er sørget for ekstra ressurser til tarmkikkertundersøkelser (koloskopiundersøkelse) for å finne årsaken til usynlig blod i avføringen. Ofte er det helt ufarlige årsaker til dette, men det kan også være kreft.

Vi i Kreftregisteret er betenkt over at Boots markedsfører en test som ikke er forankret i et programbasert og kvalitetssikret screeningopplegg, sier Geir Hoff. 

Selv om Norge ligger i verdenstoppen i forekomst av tarmkreft har vi ikke et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft. Forprosjektet som nå er etablert skal ta stilling til om vi skal etablere et slikt tilbud, og vurdere hvilken screeningmetode som er best. Deltakere med et positivt screeningresultat vil bli tilbudt en oppfølgende tarmundersøkelse innenfor prosjektet.

Tarmkreftscreeningprosjektet har utdannet egne koloskopører for mest mulig å unngå å belaste den begrensede kapasiteten på koloskopiundersøkelse vi har i Norge, og på sikt bedre kapasiteten. De som deltar i forprosjektet vil derfor få raskt tilbud om utredning av en positiv screeningtest og eventuell behandling, sier Hoff.

tor.johnsen@kreftregisteret.no