Talk klassifisert som mulig kreftfremkallende

IARC (International Agency for Research on Cancer) har nå klassifisert bruk av talk på ytre genitalia som mulig kreftfremkallende for mennesker. Spesielt er det risiko for eggstokkreft, som har vært mistenkt å ha sammenheng med slik eksponering. Mekanismen er muligens relatert til inflammasjon.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

IARC (International Agency for Research on Cancer) har nå klassifisert bruk av talk på ytre genitalia som mulig kreftfremkallende for mennesker. Spesielt er det risiko for eggstokkreft, som har vært mistenkt å ha sammenheng med slik eksponering. Mekanismen er muligens relatert til inflammasjon. Klassifiseringen er basert på en gjennomgang av en lang rekke epidemiologiske studier fra blant annet USA, England og Australia, hvor talkbruk på ytre genitalia har vært vanlig praksis for hygieniske formål. En nylig publisert artikkel i tidsskriftet Journal of Epidemiology and Community Health oppsummerer resultater fra de mest relevante studiene og kommer med anbefalinger til videre forskning. Artikkelen, der Kreftregisterets Hilde Langseth er førsteforfatter, fokuserer på at resultatene viser stor grad av overensstemmelse.