Svulster vokser raskere hos yngre

Brystsvulster vokser saktere jo eldre kreftpasientene er, viser en ny studie ved Kreftregisteret. Forsker Harald Weedon-Fekjær ved Kreftregisteret har utviklet en ny metode for å beregne veksthastigheten av disse svulstene. Denne metoden kan også brukes til å beregne hvor stor del av brystkrefttilfellene som kan oppdages ved mammografiundersøkelse.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Brystsvulster vokser saktere jo eldre kreftpasientene er, viser en ny studie ved Kreftregisteret.  Forsker Harald Weedon-Fekjær ved Kreftregisteret har utviklet en ny metode for å beregne veksthastigheten av disse svulstene. Denne metoden kan også brukes til å beregne hvor stor del av brystkrefttilfellene som kan oppdages ved mammografiundersøkelse.

Harald Weedon-Fekjær, foto: Børge Sildnes

Tekst: Børge Sildnes

Det er store variasjoner i veksthastigheten til brystsvulstene. Generelt vokser de mer langsomt jo eldre pasientene er når de får kreftdiagnosen. I studien er aldersgruppene 50-59 år og 60-69 år sammenliknet.

- Vi har laget en ny metode for å kunne anslå hvor fort kreftsvulster i bryst vokser. Denne metoden har vi benyttet på materiale fra det norske Mammografiprogrammet. Om lag én av tjue svulster dobles i størrelse, fra 10 til 20 millimeter, i løpet av bare én måned, men hos tilsvarende mange pasienter tok det seks år før svulstene vokste så mye, sier Weedon-Fekjær.

I snitt tar det 1,7 år for en brystsvulst å vokse så mye, i følge forskerens beregninger.

Lettere jo større svulstene er

Som forventet viser studien at det er lettere å oppdage svulster ved røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) jo større svulstene er.

- Er svulsten fem millimeter, er sjansen for å oppdage den 26 prosent, mens 91 prosent av de ti millimeter store svulstene ses ved mammografiundersøkelse, sier forskeren.

Viktig kunnskap

Resultater fra brystundersøkelser av nesten 400 000 kvinner er inkludert i studien, som er publisert i det medisinske tidsskriftet Breast Cancer Research. Studien er finansiert av Kreftforeningen.

- Det er viktig å forstå hvordan kreftsvulster vokser, for å kunne planlegge og evaluere screeningprogrammer, kliniske forsøk og epidemiologiske studier, sier Weedon-Fekjær.