Støtter 18-årsgrense på solarium

Kreftregisteret støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om en aldersgrense på 18 år ved bruk av solarium. Det tar tid før effekter fra solariebruk vises i kreftstatistikken, men forskningsresultater indikerer at solariebruk kan øke risikoen for føflekkreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om en aldersgrense på 18 år ved bruk av solarium. Det tar tid før effekter fra solariebruk vises i kreftstatistikken, men forskningsresultater indikerer at solariebruk kan øke risikoen for føflekkreft.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vil innføre et forbud mot å tilby solarier til personer under 18 år. De foreslår også å innføre et krav om solariumsstudioer skal være betjente. Kreftregisteret støtter i sitt høringssvar de risikovurderinger departementet har gjort i sitt utkast til endringer i strålevernforskriften, og anbefaler 18-årsgrense ved bruk av solarium.

Åttedobling siden 1950

Forskning viser at solariebruk innebærer økt risiko for føflekkreft, særlig når bruken starter i tidlig ungdom og ved langvaring og hyppig bruk. Siden midten av 1950-tallet har vi sett en nær åttedobling i forekomsten av føflekkreft i Norge. I aldersgruppen 15-54 år er dette den nest hyppigst forekommende kreftformen for begge kjønn samlet. Forskning viser også en signifikant økt forekomst av føflekkreft hos de som starter med solariebruk i ung alder.

Tall fra Island viser økning

Siden det tar tid å utvikle hudkreft, tar det tid før økt solariebruk viser seg i kreftstatistikken som økt forekomst. Tall fra Island kan likevel gi indikasjoner på effekten av omfattende solariebruk. Solariene kom til Island på 1980-tallet og ble fort populære, spesielt blant unge jenter. Føflekkreft i den islandske befolkningen var uvanlig frem til 1990, men deretter har forekomsten økt kraftig. Befolkningen på Island er lyse i huden slik som flertallet i den norske befolkningen. Det er derfor grunn til å mene at solariebruk er en vesentlig bidragsyter til den økte forekomsten.

WHO-anbefaling fra 2003

Allerede i 2003 anbefalte World Health Organization (WHO) at brukere av solarier bør gis bedre informasjon, at solstudioene i større grad burde være betjent, og at tilgangen burde begrenses for personer under 18 år.