Store internasjonale forskjeller i overlevelse av lungekreft

En ny studie av 60 000 pasienter i 6 land viser at det er store forskjeller i overlevelse i lungekreft. Vi har antatt at dette skyldes at lungekreft ble diagnostisert tidligere i noen land enn i andre, men dette er kun én av flere forklaringer. Andre faktorer som forskjeller i behandling påvirker også i stor grad overlevelsen, sier overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret som har deltatt i studien.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En ny studie av 60 000 pasienter i 6 land viser at det er store forskjeller i overlevelse i lungekreft. Vi har antatt at dette skyldes at lungekreft ble diagnostisert tidligere i noen land enn i andre, men dette er kun én av flere forklaringer. Andre faktorer som forskjeller i behandling påvirker også i stor grad overlevelsen, sier overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret som har deltatt i studien.

Det er store forskjeller i overlevelse av lungekreft. En ny studie av 60 000 pasienter i perioden 2004-2007 publisert i tidsskriftet Thorax 11. februar viser at 16 % flere svensker enn briter som fikk denne alvorlige kreftformen levde 1 år etter diagnosen i denne perioden. 1 års overlevelse for de landene som deltok i undersøkelsen var:

  • Sverige: 46 %
  • Australia: 42 %
  • Canada: 42 %
  • Norge: 39 %
  • Danmark: 34 %
  • Storbritannia: 30 %

Stadium ved diagnose kun én av forklaringene

Forskergruppen studerte flere faktorer, blant annet stadium på diagnosetidspunktet.  

- Vi antok først at forskjellene mellom landene skyldtes at kreften ble diagnostisert tidligere i noen land enn i andre. Dette er i beste fall bare en del av forklaringen. Forskjellene skyldes trolig også nasjonale forskjeller i behandlingen av lungekreft, sier overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret som har deltatt i studien.

Forskergruppen analyserte data på 60 000 lungekreftpasienter i perioden 2004-2007 fra de seks landene. Analysen viser at 1-års overlevelse var lavere for alle stadier av sykdommen i Storbritannia enn i de andre fem landene.

Færre pasienter ble diagnostisert med ikke-småcellet lungekreft i tidlig stadium i Danmark og Storbritannia enn i Sverige,, Norge, Australia og Canada. Dette kan skyldes at røykevaner fører til raskere progresjon av sykdommen eller at sykdommen ble diagnostisert senere i disse to landene.

- Vi vet imidlertid at det også finnes forskjeller i behandling mellom ulike land. Det er mindre kirurgisk behandling av lungekreftpasienter i Storbritannia, og britene og canadierne bruker mindre cellegift enn i de andre landene, sier Tom Børge Johannesen. 

tor.johnsen@kreftregisteret.no