Stor økning i krefttilfeller fram mot 2030

Kreftregisteret har anslått at antall krefttilfeller i Norge vil å øke med 42 % for menn og 27 % for kvinner fram mot 2030. Denne økningen er forventet og skyldes at befolkningen vokser og at andelen eldre øker, sier overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 10.02.2014

Kreftregisteret beregner at antall krefttilfeller vil øke med 42 % blant menn og 27 % blant kvinner fram mot 2030.  Overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret peker på at økningen antall krefttilfeller skyldes primært at befolkningen vokser og at andelen eldre øker. Johannesen er nestleder i Registeravdelingen i Kreftregisteret.

- Vi vet at risikoen for å få kreft øker sterkt med alderen, og at omlag to tredjedeler av de som får  kreft er 65 år eller eldre. Hvis vi imidlertid ser på ratene, d.v.s. antall krefttilfeller pr. 100 000, er bildet langt mindre dramatisk. De viser at kun en liten del av økningen skyldes en reell økning i kreftrisiko, mens det meste skyldes endring i befolkningens størrelse og aldersstruktur, sier Bjørn Møller.    

Over 40 % flere tilfeller av prostatakreft og tykktarmskreft blant menn

Mye av økningen i krefttilfellene kommer innen de store kreftformene. Antall tilfeller av prostatakreft og tykktarmskreft er beregnet å øke med godt over 40 % blant menn. Antallet tilfeller av lungekreft hos menn vil sannsynligvis være rundt 20 % høyere enn i dag.

For kvinner vil det sannsynligvis være i overkant av 25 % flere tilfeller av brystkreft av lungekreft og tykktarmskreft, mens det er beregnet en økning på 20 % i antall tilfeller av brystkreft.  

 Klikk for større bilde

 

 

 Klikk for større bilde

 

 

 

 

 

 

Klikk for større bilde