Stor effekt av screening mot livmorhalskreft

Screening reduserer forekomsten av livmorhalskreft i Norge i dag med rundt 70 % i forhold til hva den ville vært uten screening. Det viser en studie publisert tidligere i år
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Reduserer forekomst av sykdom med 70 %

Screening reduserer forekomsten av livmorhalskreft i Norge i dag med rundt 70 %  i forhold til hva den ville vært uten screening. Det viser en studie publisert tidligere i år. Den kraftige forebyggende effekten bygger på at kvinner tar regelmessige celleprøver. Selv om en enkelt celleprøve fanger opp omlag 70 % av forstadiene, er det mulig å forebygge mellom 80 og 90 % av krefttilfellene med gjentatte prøver med 3-5 års intervaller. Fordi utviklingen fra forstadier til kreft gjerne tar lang tid, 10-15 år, har man flere muligheter for å oppdage celleforandringene før kreft oppstår.

Nordisk forekomst av livmorhalskreft er lavere i de fleste aldersgrupper

Screening mot livmorhalskreft begynte i de fleste nordiske land allerede på 1960-tallet. I Norge ble screening utbredt på 1970-tallet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble etablert som nasjonalt program i 1995.

- Konklusjonen er klar. Screening mot livmorhalskreft virker. Forekomst av sykdom er dramatisk redusert i Norden siden 1960-tallet. Reduksjonen er størst i aldergruppene mellom 40 og 65 år men også kvinner under 40 år har en klart lavere risiko i dag enn før man innførte screening med celleprøver, sier seksjonsleder Stefan Lönnberg i Kreftregisteret som leder Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

 

Én enkelt celleprøve forebygger kreft

En engelsk studie viser at én enkelt celleprøve reduserer risikoen for livmorhalskreft i de neste 5 årene med 60-80 % blant kvinner mellom 40 og 64 år, og med 40-60 % blant kvinner mellom 30 og 37 år.
En studie fra Finland fant at den forebyggende effekten over 5 år av én enkelt celleprøve er lavere blant kvinner under 40 år enn blant de over 40 år (20 % vs 50-60 %). Effekten av én enkelt celleprøve varierer altså med alder. Konklusjonen er at det er ytterst viktig å ta celleprøver med tre års mellomrom gjennom hele det anbefalte aldersintervallet på 25 til 69 år for å oppnå best mulig forebyggende helhetseffekt.

Mer livmorhalskreft blant unge kvinner i Norden de siste ti årene.

Forekomsten av livmorhalskreft har økt de siste ti årene blant kvinner under 40 år i de nordiske land. I Finland begynte økningen allerede på 1990-tallet. Dette har sannsynligvis å gjøre med en økning i HPV-infeksjoner som er hovedårsaken til utvikling av livmorhalskreft.

- I flere land ser vi med bekymring på en annen trend. Stadig færre i aldersgruppen under 40 år følger anbefalingene om å ta celleprøve hvert tredje år. Det er derfor ekstremt viktig å motivere alle kvinner, også de yngre, til å ta celleprøver regelmessig for å forhindre at en ikke går tilbake til de langt høyere nivåene av livmorhalskreft i befolkningen man så tidligere, sier Stefan Lönnberg.