Stefan Lönnberg ny leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Stefan Lönnberg har overtatt som ny leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Han har en allsidig bakgrunn som spenner fra finsk primær- og spesialisthelsetjeneste til forskning. Lönnberg har de senere år hatt ansvar for kvalitetssikring och utvikling av det finske screeningprogrammet mot livmorhalskreft, og utforming av Europeiske retningslinjer för registrering och oppfølging av gynekologiske screeningprogrammer.

Stefan Lönnberg har overtatt som ny leder av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Han har en allsidig bakgrunn som spenner fra finsk primær- og spesialisthelsetjeneste til forskning. De seneste årene har Lönnberg arbeidet på det finske kreftregisteret. Der har han hatt ansvar for kvalitetssikring och utvikling av det finske screeningprogrammet mot  livmorhalskreft, og  utforming av Europeiske  retningslinjer för registrering och oppfølging av gynekologiske screeningprogrammer.

Stefan Lönnberg har filosofie kandidat examen i biokjemi fra universitetet i Åbo, og er medicine licentiat fra universitetet i Helsingfors i Finland.

Han har bred arbeidserfaring fra det finske helsevesenet, som allmennlege i kommunal primærhelsetjeneste, og som kliniker, bl.a. fra kvinneklinikken ved Helsingfors universitetssykehus. 

Han har de siste årene vært tilknyttet det finske livmorhalsprogrammet som drives av det finske kreftregisteret.

- Forebygging av livmorhalskreft er inne i spennende periode, sier Stefan Lönnberg. Selv om det vil ta tid før vi ser effekten, vil innføring av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet kunne gi redusere forekomst av livmorhalskreft og forstadier. Utvikling av nye tester vil også kunne bidra til å skille ut og gi bedre medisinsk oppfølging av de kvinner som har høy risiko for alvorlige celleforandringer.

Lönnberg er også opptatt av det synkende oppmøte spesielt blant unge kvinner i livmorhalsprogrammer man ser i Norge og i andre europeiske land.

- Det at færre kvinner møter opp til celleprøve hvert tredje år er den største truselen mot målsettingen av programmet og å snu denne trenden må gis høy prioritet framover, sier Lönnberg. I Norge har Masseundersøkelsen bidratt til betydelig lavere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft, en sykdom som er en betydelig folkehelseutfording ellers rundt i verden.

Vi i Masseundersøkelsen  er avhengige av et nært samarbeid med allmennleger, gynekologer, beslutningstakere og ikke minst kvinnene selv for at vi kan nå målet, å få enda færre tilfeller av og dødsfall fra denne sykdommen.

tor.johnsen@kreftregisteret.no